Výběrové šetření v domácnostech

CSU_Logo.jpg Český statistický úřad organizuje výběrové šetření o životních podmínkách domácností v ČR pod názvem "Životní podmínky 2021" (EU-SILC). Šetření se uskuteční na území celé ČR, ve Zlínském kraji bude do zjišťování zahrnuto 615 náhodně vybraných domácností z 60 obcí. Šetření proběhne v době od 30. ledna do 13. června 2021 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Tito se budou prokazovat průkazem tazatele a zároveň průkazem státního zaměstnance nebo dokladem totožnosti. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důkladně chráněna.

V případě dotazů se mohou občané obrátit na vedoucí oddělení terénních zjišťování KS ČSÚ ve Zlíně Ing. Barboru Židkovou, tel.: 577 004 956, mobil: 736 466 401.

Více informací najdete v přiloženém dokumentu.

SILC-dopis_obce.pdf