Vydání výpisu z rejstříku trestů

4. Základní informace k životní situaci
 • Na písemnou žádost osoby, jejíž totožnost byla ověřena, se vydá výpis z Rejstříku trestů týkající se této osoby.
  Ve výpisu jsou uvedena dosud nezahlazená odsouzení, včetně údajů o průběhu výkonu uložených trestů a ochranných opatření, pokud se podle zákona na pachatele nehledí, jako by nebyl odsouzen.
 • Výpis z rejstříku trestů pro právnickou osobu


5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Každá fyzická osoba starší 15 let věku.  


6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 
 • Občan se musí dostavit osobně na příslušné pracoviště s originálem platného průkazu totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), který obsahuje fotografii žadatele.
  Výpis z Rejstříku trestů lze vydat na počkání prostřednictvím systému CzechPOINT osobě, které se výpis týká. Na základě podepsané písemné žádosti (je generována systémem CzechPOINT) je tato elektronicky odeslána do registru Rejstříku trestů, který odpoví buď:
   
  • Předáním výpisu
   V tomto případě se výpis vytiskne, doplní ověřovací doložkou a zkompletuje. Žadatel zaplatí za celý výpis správní poplatek ve výši 100 Kč.
    
  • Informací, že žádost nemohla být vyřízena elektronicky
   V případě, že žádost nemohla být vyřízena elektronicky, lze požádat o manuální zpracování. Žadatel obdrží listinu, tzv. tiket, kde je vytištěno číslo podání a instrukce, jakým způsobem si vyřízenou žádost vyzvednout. Žadatel se po době uvedené v tiketu (zpravidla 30 minut nebo 3 dny) dostaví s tiketem buď na pracoviště, kde mu byl tiket vydán, nebo obecně na jakékoliv pracoviště CzechPOINT. Na základě čísla tiketu a dokladu totožnosti je vydán manuálně vyřízený výpis. Žadatel zaplatí správní poplatek ve výši 100 Kč. 
    
 • O výpis z RT je též možné požádat prostřednictvím zmocněnce na základě úředně ověřené plné moci.
  V tomto případě zmocněnec předkládá úředně ověřenou plnou moc pro daný účel (nelze využít tzv. "generální" plnou moc) a prokazuje svoji totožnost občanským průkazem nebo cestovním dokladem.
  pdf.pngPlná moc pro restřík trestů, soubor typu pdf, (858,6 kB)

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 

Návštívit kontaktní místo Czech POINT.


8. Na které instituci životní situaci řešit
 • Kontaktní místa Czech POINT
  • obecní a městské úřady, magistráty statutárních měst
  • krajské úřady
  • zastupitelské úřady
  • okresní státní zastupitelství
  • pobočky České pošty a.s. označených logem Czech POINT
    
 • pracoviště Rejstřík trestů, Soudní 1, 140 66 Praha 4 a jeho další pobočky. 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 

Městský úřad Uherské Hradiště

Pracoviště Czech POINT:

 • Podatelna, informace - Masarykovo nám. 19; tel. 572 525 111
Po 8.00 - 17.00
Út 8.00 - 15:30
St 8.00 - 17.00
Čt 8.00 - 15.00
8.00 - 14.00


 

 • Právní odbor - Masarykovo nám. 19 (kanc. ověřování listin a podpisů); tel. 572 525 304
Po 8.00 - 17.00
Út 8.00 - 14.00
St 8.00 - 17.00
Čt 8.00 - 14.00
8.00 - 13.00

 


10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 

Platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, průkaz o povolení pobytu cizince apod.), který obsahuje fotografii žadatele.


11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 
 • Žádost vyplňuje pracovník kontaktního místa Czech POINT přímo se žadatelem.
 • V případě žádosti prostřednictvím zmocněnce je nutné předložit úředně ověřenou plnou moc pro daný účel (nelze využít tzv. "generální" plnou moc).
  pdf.pngPlná moc pro restřík trestů, soubor typu pdf, (858,6 kB)

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit 

Správní poplatek za vydání výpisu z rejstříku trestů činí 100 Kč a platí v hotovosti při převzetí výpisu.  


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
 • Elektronický výpis se vydává na počkání.
 • V případě manuálního zpracování je lhůta 30 min, popř. 3 dny.  
 • Lhůta na vyžádání může být až 30 dnů.   

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni. 


15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 

Další činnosti nejsou stanoveny.


16. Elektronická služba, kterou lze využívat

Neexistuje.


17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, v platném znění.


18. Jaké jsou související předpisy 

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. 


19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Není možné podat opravný prostředek. 


20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou zákonem stanoveny. 


21. Nejčastější dotazy

http://www.czechpoint.cz


22. Další informace

Podrobné informace týkající rejstříku trestů naleznete na stránkách Rejstříku trestů Praha


23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor organizační správy a informatiky Městského úřadu Uherské Hradiště. 


26. Kontaktní osoba

Jindřich Stašek
Vedoucí oddělení
Telefon: 572 525 135 Email:


27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

2017-09-13


28. Popis byl naposledy aktualizován

2017-09-13


29. Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení. 


30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace