Výdej parkovacích karet na rok 2017

Residentní parkovací karty Karty se vydávají od 12.12. 2016 v úřední dny, každé pondělí, středu a pátek (kromě 30.12.2016).

Výdejní doba:

pondělí a středa: od 8:00 do 11:30 hod. a od 13:00 do 17:00 hod.
pátek: od 8:00 do 11:30 hod.  

Výdejní místo:

Odbor správy majetku města MěÚ Uh. Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště kontaktní osoba: p. Chrástková tel.: 572 525 555, e-mail: jana.chrastkova@mesto–uh.cz (jana.chrastkova@mesto%E2%80%93uh.cz)  

Podmínky pro výdej parkovací karty:

Žadatel musí před vydáním parkovací karty předložit potřebné doklady a dokumenty dle pravidel pro vydání parkovací karty (platí i v případě, že žadatel již měl parkovací kartu v roce 2016) a uhradit cenu v souladu s platným ceníkem za stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích v Uh. Hradišti.  

Kartu je nutné osobně (v zastoupení) vyzvednout v uvedeném výdejním místě. Je možné předem zaslat žádost o vydání parkovací karty e-mailem. Na základě žádosti bude žadateli upřesněn termín vyzvednutí. V tomto případě žadatel také dokládá potřebné doklady a dokumenty při vyzvednutí karty.  

Doklady v PDF:  

Pravidla
Formuláře

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor organizační správy a informatiky
Oddělení informatiky
Hradební 1198
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Mgr. Jitka Ujčíková

T: 572 525 149
M: 739 488 555
E: Jitka.Ujcikova@mesto-uh_cz