Výdej parkovacích karet na rok 2019

Parkovací karty se vydávají od 10. 12. 2018 v úřední dny, každé pondělí, středu a pátek (kromě 28. 12. 2018).

Výdejní doba:

Pondělí a středa: od 8:00 do 11:30 hod. a od 13:00 do 17:00 hod.

Pátek: od 8:00 do 11:30 hod.

Výdejní místo:

Odbor správy majetku města MěÚ Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, kontaktní osoba: Chrástková Jana, tel.: 572 525 555, e-mail: jana.chrastkova@mesto-uh_cz

Podmínky pro výdej parkovací karty:

Žadatel musí před vydáním parkovací karty předložit potřebné doklady a dokumenty dle pravidel pro vydání parkovací karty (platí i v případě, že žadatel již měl parkovací kartu v roce 2018) a uhradit cenu v souladu s platným ceníkem za stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích v Uherském Hradišti.

Kartu je nutné osobně (v zastoupení) vyzvednout v uvedeném výdejním místě. Je možné předem zaslat žádost o vydání parkovací karty e-mailem. Na základě žádosti bude žadateli upřesněn termín vyzvednutí. V tomto případě žadatel dokládá potřebné doklady a dokumenty při vyzvednutí karty.

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor správy majetku města
Oddělení správy komunikací, zeleně a ostatního majetku
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jana Chrástková

T: 572 525 555
M: 731 690 008
E: Jana.Chrastkova@mesto-uh_cz