Výdej parkovacích karet - žádosti vyplňujte elektronicky

IMG_4583.JPG Vážení občané, z důvodu zvýšených hygienických opatření je do konce roku omezen výdej parkovacích karet na rok 2021.

Žádáme občany, aby k vyplnění žádostí pro vydání parkovacích karet přednostně využívali on-line komunikační kanály.

Vyplněnou žádost na předepsaném formuláři (https://www.mesto-uh.cz/formulare-parkovaci-karty) je nutné doručit v písemné podobě na podatelnu Městského úřadu Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, nebo v elektronické podobě na adresu (epodatelna@mesto-uh_cz.).

Následně bude žádost zpracována a žadatel bude vyzván k vyzvednutí parkovací karty. Při vyzvednutí karty je nutné uhradit příslušnou částku dle platného ceníku (https://www.mesto-uh.cz/file/8064/download/) a u rezidentních karet doložit trvalý pobyt ve zpoplatněné zóně a vlastnický vztah k vozidlu dle stanovených pravidel (https://www.mesto-uh.cz/file/1900/download/).

Připravené karty bude možné vyzvednout v budově MěÚ na Masarykově náměstí na odboru správy majetku města pouze v úřední dny od 8:00 do 17:00 hod, v opodstatněných případech po telefonické domluvě i mimo ně (úřední hodiny se mohou změnit v důsledku opatření dle vývoje šíření koronaviru). 

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor správy majetku města
Oddělení správy komunikací, zeleně a ostatního majetku
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jana Chrástková

T: 572 525 555
M: 731 690 008
E: Jana.Chrastkova@mesto-uh_cz