Výdej tiskopisů (receptů, žádanek) na omamné látky

4. Základní informace k životní situaci

Dle zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a změně některých dalších zákonů, je stanoveno, že recepty a žádanky s modrým pruhem jsou přísně zúčtovatelné tiskopisy, které vydávají pouze obecní úřady obcí s rozšířenou působností výhradně do vlastních rukou oprávněné fyzické osobě. Vydávání těchto tiskopisů zajišťuje Odbor sociálních služeb a zdravotnictví. 


5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

V této věci smí jednat pouze fyzické nebo právnické osoby, které mají oprávnění k výkonu odborných zdravotnických a veterinárních činností. 


6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Výdej probíhá pouze na základě písemné, e-mailové nebo telefonické objednávky a v dohodnutém termínu s Odborem sociálních služeb.  


7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 

Příjemce tiskopisů musí prokázat při dohodnutém výdeji svoji totožnost; předložit k nahlédnutí registraci; u právnických osob se musí jednat o osobu oprávněnou, která své oprávnění, pokud se nebude jednat o statutárního nebo odborného zástupce právnické osoby, prokáže písemně pověřením podepsaným statutárním nebo odborným zástupcem právnické osoby. 


8. Na které instituci životní situaci řešit

Město Uherské Hradiště, Odbor sociálních služeb, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště


9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 

Při odběru receptů nebo žádanek je nutná osobní návštěva na adrese:

Protzkarova 33, 686 01  Uherské Hradiště (výtahem 4. poschodí vpravo, dveře č. 432, u pí. M. Novotné), telefon: 572 525 782, e-mail: miroslava.novotna@mesto-uh_cz 


10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 

K vydání tiskopisů receptů nebo žádanek je nutný občanský průkaz, doklad o registraci žadatele, případně plná moc jedná-li se o pověřenou osobu žadatele. 


11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

Pokud neobdrží Odbor sociálních služeb písemnou objednávku, je vyhotovena na místě při dohodnutém výdeji.  


12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit 

Za blok receptů s modrým pruhem (25 kusů) nebo blok žádanek s modrým pruhem (25 kusů) je vybírán poplatek dle ceníku smluvní tiskárny. Způsob platby probíhá v hotovosti. 


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Postupuje se podle zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů a dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 54/2008 Sb., o způsobu předpisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů a dle vyhlášky č. 405/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 54/2008 Sb.


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 

16. Elektronická služba, kterou lze využívat

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Postupuje se podle zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů a dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 54/2008 Sb., o způsobu předpisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů a dle vyhlášky č. 405/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 54/2008 Sb.


18. Jaké jsou související předpisy 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Objednání tiskopisů neprobíhá ve správním řízení, není opravného prostředku. 


20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce při nedodržení předepsaných povinností, postupů a podmínek jsou stanoveny v zák. č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů. 


21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Informace je možné získat pouze jak je uvedeno v bodě 4 až 12. 


24. Související životní situace a návody, jak je řešit 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor sociálních služeb Městského úřadu v Uherském Hradišti


26. Kontaktní osoba

Miroslava Novotná, tel.: 572 525 752, e-mail: miroslava.novotna@mesto-uh_cz  


27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

15.09.2008 


28. Popis byl naposledy aktualizován

09.07.2015


29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Kontakty na odpovědnou osobu