Vyhlášení dřeviny památným stromem

4. Základní informace k životní situaci

Orgán ochrany přírody může mimořádně významné stromy, jejich skupiny a stromořadí vyhlásit rozhodnutím za památné stromy.  


5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Podnět k zahájení řízení může podat vlastník pozemku, na kterém předmětná dřevina roste. Informaci o výskytu významného stromu, vhodného k vyhlášení, může podat každý občan.  


6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 

Výskyt mimořádně významného stromu a zájem na jeho vyhlášení památným stromem


7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 

Podáním podnětu k zahájení řízení, nebo podáním informace o výskytu památného stromu


8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Uherské Hradiště, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Protzkarova 33 


9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí, Protzkarova 33, v úředních dnech (pondělí nebo středa od 8:00 do 17:00 hodin), příp. i v jiných pracovních dnech po předchozí telefonické domluvě. 


10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit  

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  • V případném řízení o vyhlášení památného stromu jsou účastníky řízení:
  • vlastníci pozemku na němž dřevina roste, přihlášená občanská sdružení případně obec, na jejímž katastrálním území se dřevina nachází 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 

16. Elektronická služba, kterou lze využívat 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění  


18. Jaké jsou související předpisy 

Vyhláška MŽP 395/1992 Sb., v platném znění  


19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti vydanému rozhodnutí o vyhlášení dřeviny za památný strom je možno se v zákonem stanovené lhůtě odvolat k nadřízenému orgánu - tj. ke Krajskému úřadu Zlínského kraje prostředníctví podání k orgánu ochrany přírody, který rozhodnutí vydal, tj. Odboru životního prostředí Městského úřadu Uherské Hradiště.  


20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Pokuty dle § 87, 88 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění  


21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí


26. Kontaktní osoba

Mgr. Helena Havránková, tel. 572 525 842, email: helena.havrankova@mesto-uh_cz


27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

31.05.2012 


28. Popis byl naposledy aktualizován

09.07.2015


29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace