Vyjádření k existenci sítí zařízení ve vlastnictví společnosti CTZ s.r.o.

Informace k podání žádostí o vyjádření k existenci sítí pro účely územních a stavebních řízení nebo o existenci sítí k zařízení ve vlastnictví společnosti CTZ s.r.o. v katastrálním území města Uherské Hradiště a Mařatice.

Informace k podání žádostí o vyjádření k existenci sítí pro účely územních a stavebních řízení nebo o existenci sítí k zařízení ve vlastnictví společnosti CTZ s.r.o. v katastrálním území města Uherské Hradiště a Mařatice.

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Jaroslav Vávra

T: 572 525 252
M: 733 696 921
E: Jaroslav.Vavra@mesto-uh_cz