Vyjímka z dopravního značení

4. Základní informace k životní situaci

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, §77, odst. 5.


5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Ten, v jehož zájmu má být povolena výjimka z dopravního značení.


6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 

Podání žádosti příslušnému správnímu úřadu včetně zdůvodnění.


8. Na které instituci životní situaci řešit 

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí  Městského úřadu Uherské Hradiště, Protzkarova 33, Uherské Hradiště.


9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí  Městského úřadu Uherské Hradiště, Protzkarova 33, Uherské Hradiště, kancelář č. 422, Ing. Josef Hanáček, telefonní číslo: 572525570


10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 

Při žádosti o výjimku nemusí žadatel předkládat žádné doklady.


11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

Pro vydání výjimky z dopravního značení nejsou žádné formuláře, žadatel napíše žádost volnou formou.


12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit  

Za vydání výjimky se nevyměřuje správní ani jiný poplatek.


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Správní úřad rozhodne do 30 dnů od podání žádosti, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů od podání žádosti.


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 

16. Elektronická služba, kterou lze využívat 

Název funkční elektronické služby, která umožňuje řešení životní situace, je: epodatelna@mesto-uh_cz


17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, §77, odst.5.


18. Jaké jsou související předpisy 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolání se podává ke správnímu úřadu, který rozhodnutí vydal, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.


20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí  MěÚ Uh. Hradiště. 


26. Kontaktní osoba 

Ing. Josef Hanáček, tel.: 575 525 570, email: josef.hanacek@mesto-uh_cz


27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

18. 6. 2012


28. Popis byl naposledy aktualizován

9. 7. 2015


29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Kontakty na odpovědnou osobu