Výměna akátů v ulici Havlíčkova

Havlíčkova_akát_levý_2.jpg Ze čtyř okrasných akátů v Havlíčkově ulici jsou dva ve velmi špatném zdravotním stavu a musí být odstraněny. Oba stromy budou obratem nahrazeny novými.

U jednoho z akátů došlo v letošním roce k vylomení části koruny, u druhého pak k proschnutí vnitřních větví stromu. Z uvedených důvodů dojde k náhradě těchto dvou stromů novými, které budou vysazeny do stejných míst.

Vzhledem k umístění stromů v městské památkové zóně byl záměr posouzen místně příslušným orgánem památkové péče a bylo vydáno souhlasné stanovisko. Náhrada bude provedena stejným druhem stromů, tedy kultivarem akátu Robinia pseudoacacia ´Umbraculifera´.

Práce spojené s odstraněním stávajících stromů a výsadbou nových budou probíhat v týdnu od 13. do 17. 12. 2021.

V této souvislosti žádáme občany, aby při pohybu v blízkosti prací v Havlíčkově ulici v uvedeném termínu dbali zvýšené opatrnosti.

Havlíčkova_akát_pravý_1.jpg

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor správy majetku města
Oddělení správy komunikací, zeleně a ostatního majetku
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Lenka Procházková

T: 572 525 850
M: 739 488 616
E: Lenka.Prochazkova@mesto-uh_cz