Výměna povrchů ve Štěpnicích - uzavírka

Štěpnice IIIaa.jpg Vážení občané, v následujících dnech začnou práce na výměně povrchu ve slepé ulici Štěpnická ve Štěpnicích. S tím souvisí uzavírka této komunikace od 17. 4. 2023.

V souvislosti se zahájením prací na akci „Výměna nepropustných ploch – udržení vody v krajině, Uherské Hradiště, Štěpnice III“ si dovolujeme informovat o uzavírce slepé ulice Štěpnická, a to za odbočkou na parkovací plochu k BD č.p. 1549.

Plocha bude uzavřena od 17. 4. 2023 do 31. 8. 2023.

Žádáme vás o respektování přechodného dopravního značení v daných lokalitách.

Koordinační situace: 

Štěpnice koordinační.jpg

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor investic
Oddělení přípravy a realizace staveb
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Ladislav Čapek

T: 572 525 273
M: 739 488 987
E: Ladislav.Capek@mesto-uh_cz