Vynikající pedagogové převzali ocenění

IMG_1890.JPG Slavnostní předání ocenění celkem 20 pedagogickým pracovníkům se uskutečnilo ve čtvrtek 20. dubna v uherskohradišťské Redutě. Slova uznání za svou náročnou práci si učitelé a někteří další pracovníci z oblasti školství v Uherském Hradišti vyslechli už podesáté v řadě.

Ceny oceněným předávali členové vedení města - místostarosta Ivo Frolec a člen rady města František Elfmark, a také radní Zlínského kraje pro oblast školství Petr Gazdík.

Starostu města, Stanislava Blahu, odvály pracovní povinnosti mimo město, přesto učitelům alespoň formou videopřenosu vzkázal: "Vaši práci vnímám především jako poslání. Vzdělávání mladé generace je nelehký úkol a často jsou před vás kladeny nejrůznější překážky. O to více mne těší, že kvalita školství v našem městě je na velmi vysoké úrovni."

Slavnostní odpoledne doprovodili slovem žáci Základní umělecké školy Uherské Hradiště Ester Kocábová a Šimon Ludvíček. Celý program byl zpestřen několika kulturními vystoupeními jejich spolužáků a učitelů z různých oborů ZUŠ.

 

Ocenění pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení zřízených městem Uherské Hradiště:

Kategorie - výrazná pedagogická osobnost

1. Mgr. Marta Elfmarková, učitelka MŠ, logopedka, ZŠ a MŠ Jarošov

2. Marie Hronová, učitelka, MŠ odl. prac. Mařatice, MŠ Svatováclavská

3. Mgr. Martina Jančová, učitelka, MŠ Štěpnická, MŠ Svatováclavská

4. Mgr. Marcela Beňovská, učitelka 1. st., ZŠ Za Alejí

5. Mgr. Eliška Janíková, učitelka 1. st., ZŠ Za Alejí

6. Philip Mabbett, učitel 2. st., ZŠ UNESCO

7. Lucie Měrková, vychovatelka, ZŠ T.G.M.

8. Mgr. Marie Rybářová, učitelka 2. st., ZŠ Sportovní

Kategorie - vynikající začínající pedagogický pracovník

1. Mgr. Jiří Silný, učitel 2. st., ZŠ UNESCO

Kategorie - za dlouhodobý přínos v pedagogické praxi

1. Mgr. Eva Kamasová, učitelka 1. st., ZŠ Sportovní

2. Libuše Martináková, ved. učitelka MŠ, ZŠ a MŠ Větrná

Ocenění pedagogové ostatních zřizovatelů:

1. Mgr. Jaroslav Čermák, učitel, Gymnázium

2. PhDr. Simona Heliová, učitelka, ZŠ a MŠ speciální

3. Ing. Zdeněk Hrdina, učitel, OA, VOŠ a JŠ

4. Magdalena Koišová, učitelka, ZUŠ

5. PhDr. Berenika Králíková, učitelka, Gymnázium

6. Mgr. Kateřina Manová, učitelka, SŠPHZ

7. Jana Šuplerová, učitelka, Soukromá ZUŠ Slovácko

8. Ing. Jana Šustrová, učitelka, OA, VOŠ a JŠ

9. Mgr. Petra Tvrdoňová, učitelka, MESIT střední škola

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz