Výpadek proudu poškodil některé semafory

IMG_1.jpg Výpadek elektrické energie v Uherském Hradišti dne 18.4.2018 způsobil poškození hardware zařízení některých světelných signalizačních zařízení na průtahu Uherským Hradištěm.

To způsobilo, že světelné signalizační zařízení  na křižovatce (Velehradská tř. x ul. Hradební) nefunguje.

Dalším důsledkem tohoto výpadku je nefunkční koordinace některých křižovatek.

Na odstranění závad se pracuje.

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor správy majetku města
Oddělení správy komunikací, zeleně a ostatního majetku
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Zdeněk Maňásek

T: 572 525 385
M: 721 654 467
E: Zdenek.Manasek@mesto-uh_cz