Změny na registru řidičů od 1. července 2018

Informace k vyřízení řidičského průkazu, mezinárodního řidičského průkazu a průkazu profesní způsobilosti od 01.07.2018 v souvislosti se změnou zákona.

Doklady potřebné k výměně řidičského průkazu:

  • platný doklad totožnosti, nebo platný cestovní pas spolu s potvrzením o ztrátě nebo odcizení občanského průkazu
  • řidičský průkaz, pokud je držitelem
  • ŘP cizího státu, jestli se jedná o vydání ŘP dle § 116 zák. č. 361/2000 Sb.
  • správní poplatek při podání žádosti jedná-li se o změnu údajů či ztrátu činí  200 Kč 
  • lékařský posudek u řidičů starších 65-ti let, nebo při změně zdravotního stavu

Doklady potřebné k vydání mezinárodního řidičského průkazu:

Pozor: při žádosti o mezinárodní řidičský průkaz je nutné i nadále přinést 1x aktuální fotografii. 
   

Doklady potřebné k zapsání profesní způsobilosti do řidičského průkazu:

Doklady potřebné k podání žádosti při výměně průkazu profesní způsobilosti řidičům, kteří vlastní řidičský průkaz evropského společenství:

  • platný průkaz profesní způsobilosti
  • potvrzení o absolvování pravidelného školení v celkovém rozsahu 35 hodin, prováděného na území ČR
  • platný doklad totožnosti
  • platný řidičský průkaz
  • správní poplatek při podání žádosti činí 200 Kč (zákon č. 634/2004 Sb.)