Výroční zprávy městského úřadu

Zde naleznete ucelený statistický přehled o hospodaření města a jednotlivých odborů městského úřadu. Výroční zprávu zpracovává za celý Městský úřad Útvar kanceláře starosty vždy nejpozději do 30. dubna následujícího roku, a to na základě podkladů vyžádaných u jednotlivých odborů úřadu.