Výroční zprávy o poskytování informací

Podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění je město jako povinný subjekt povinno zveřejnit výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona.

Město zveřejňuje zprávu o vyřizování petic a stížností za uplynulý kalendářní rok jako součást Výroční zprávy Městského úřadu Uherské Hradiště.

pdf.pngVýroční zpráva o poskytování informací v roce 2020, soubor typu pdf, (286,37 kB)