Výstava malíře Jánose Kondora

dílo.jpg Zveme vás na vernisáž výstavy děl maďarského malíře Jánose Kondora z partnerského města Sárvár, která se uskuteční v pátek 13. října od 16:30 v Redutě v Uherském Hradišti. Výstava Jánose Kondora - Fragmenty se koná u příležitosti setkání s představiteli partnerského města Sárvár, významného životního jubilea autora, a také při příležitosti 760. výročí města Uherské Hradiště.

JÁNOS KONDOR

malíř, umělec

V roce 1980 získal diplom na Pedagogické Vysoké Škole Berzsenyi Dániel Szombathely, na Katedře matematiky a výtvarné výchovy (v oboru kresba). V roce 1985 získal diplom na Maďarské Vysoké Škole Výtvarných Umění, ve skupině Tibora Brády. Od roku 1986 pracoval v Kulturním středisku Kossuth Lajos v Sárváru, od roku 2005 se stal jeho vedoucím.

Jako učitel, organizátor a tvůrčí umělec již hodně obětoval na oltář umění. Zná obě strany uměleckého života, z pohledu vystavovatele i organizátora výstavy.

Ve svém umění spojuje úctu k tradici a vlastní tvůrčí jazyk. Prošel všemi úrovněmi získávání řemeslných zručností a dovedností. Stejnou lehkostí maluje své olejové, akrylové, akvarelové i pastelové obrazy. Jeho tvůrčí paleta obsahuje sakrální a transcendentní téma, hraje v ní důležitou roli abstrakce a dominuje i kolorismus. Před jeho obrazy vás pohltí svět teplých barev. Téměř všechny jeho obrazy vyzařují útulnost, zdrženlivost, introverzi, upřímnou snahu o zvýraznění skutečných lidských hodnot. Své obrazy často vytváří technikou koláže, do pozadí nebo vedle siluety lidských postav vkládá architektonické prvky, oblouky, okna, ostění branek i vlysy. Často ho inspirují staré rodinné fotografie nebo naše historické události, ale rád představuje i krásu, kouzlo a půvabné detaily Panonské krajiny.

JANOS KONDOR.jpg

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz