AKTUALIZACE dopravních omezení při výstavbě zastávek na ulici Sokolovská

Sokolovská.jpg Vážení občané, od poloviny září 2021 probíhá výstavba dvou protilehlých autobusových zastávek na ulici Sokolovská v Uherském Hradišti. Oproti původnímu plánu bude dopravní omezení posunuto o týden dříve, a to od 8. 11. do 12. 11. 2021. Věnujte, prosím, pozornost níže uvedenému harmonogramu dopravních omezení a objízdných tras.

Aktualizace dopravních omezení:

Harmonogram omezení je následující:

dne 8. 11. 2021 (pondělí od rána) bude omezen směr z kruhového objezdu do centra UH – doprava z centra UH směrem ke kruhovému objezdu a dále ve směru na Zlín bude zachována (i když se během dne bude provádět frézování komunikace a doprava bude svedena vždy na jednu nebo druhou polovinu komunikace). 

od 9. 11. 2021 do 11. 11. 2021 (od úterý od rána) bude omezen směr z centra UH směrem ke kruhovému objezdu – doprava do centra UH od kruhového objezdu bude zachována (bude prováděna výstavba ochranného ostrůvku na přechodu pro chodce a pokládka asfaltu poloviny jízdního pruhu)

dne 12. 11. 2021 (pátek od rána) bude omezen směr z kruhového objezdu do centra UH – doprava z centra UH směrem ke kruhovému objezdu a dále ve směru na Zlín bude zachována  (stejný režim jako pondělí 8. 11. 2021)

od soboty 13. 11. 2021 bude opět zaveden obousměrný provoz jako doposud. Předpoklad úplného ukončení dopravních omezení je od 20. 11. 2021.

Objízdné trasy pro MHD budou stejné jako pro vozidla do 3,5 tuny, a to po místních komunikacích ulice 1. máje a ulice Větrná, a dále po silnicích III/05014 – ulice Solná cesta a silnici I/55 – Třída Maršála Malinovského. Konkrétně přes městskou část Mařatice.

Pro vozidla nad 3,5t (mimo MHD) poté po silnici II/497 – ulice Sokolovská a Pivovarská, III/49724, III/49725, I/55, III/42824 a I/55. Konkrétně přes obce Bílovice, Topolná, město Napajedla, obce Spytihněv, Babice, Huštěnovice, a města Staré Město a Uherské Hradiště – jako doposud.

Výše uvedené bude platit v týdnu od 8. 11. 2021 do 12. 11. 2021 za předpokladu, že nenastanou ztížené klimatické podmínky. 

Prosíme sledujte aktuální dopravní značení. 

Žádáme vás touto formou o strpení s dočasnou úpravou povrchu komunikace a chodníku a o respektování dopravního značení. 

Děkujeme za pochopení.

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor investic
Oddělení přípravy a realizace staveb
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Jakub Talák

T: 572 525 279
M: 605 203 071
E: Jakub.Talak@mesto-uh_cz