Výstavba zastávek na ulici Sokolovská - dopravní omezení

Sokolovská.jpg Vážení občané, dovolujeme si vás upozornit, že v období od poloviny září 2021 bude zahájena výstavba dvou protilehlých autobusových zastávek na ulici Sokolovská v Uherském Hradišti. Při realizaci dojde k dopravnímu omezení na komunikaci 2. třídy ulice Sokolovská, a to od okružní křižovatky u zimního stadionu směrem k centru Uherského Hradiště. Termín zahájení stavebních prací je 18. 9. 2021.

Na ulici Sokolovské vzniknou dva zastávkové zálivy v blízkosti stávající okružní křižovatky u zimního stadionu. Stávající chodníky budou upraveny a vybudovány nové přístupové chodníky včetně  cyklostezky a bude zřízen nový přechod pro chodce. Součástí investiční akce je rovněž úprava veřejného osvětlení a doplnění mobiliáře.

Realizace stavby vyvolá nutná dopravní omezení, jak pro provoz po silnici, tak pro pěší.

Stavba je rozdělena do 7 etap: 

1. etapa: 18. 9. 2021 - demontáž stávajícího dopravního ostrůvku – částečná uzavírka (jednosměrný provoz ve směru Zlín)

2. etapa: 19. 9. 2021 - 9. 10. 2021 - stavba zastávky, jižní část – částečná uzavírka (zachování obousměrného provozu do 3,5t)

3. etapa: 10. 10. 2021 – 13. 11. 2021 - stavba zastávky, severní část – částečná uzavírky (zachování obousměrného provozu do 3,5t)

4. etapa: 15. 11. 2021 - 16. 11. 2021 - stavba nového dopravního ostrůvku, 1. část – částečná uzavírka (jednosměrný provoz ve směru Zlín)

5. etapa: 17. 11. 2021 – 19. 11. 2021 - stavba nového dopravního ostrůvku, 2. část – částečná uzavírka (jednosměrný provoz ve směru centrum)

6. etapa: 22. 11. 2021 – 24. 11. 2021 - pokládka nových asfaltových vrstev, 1. část – částečná uzavírka (jednosměrný provoz ve směru centrum)

7. etapa: 25. 11. 2021 – 26. 11. 2021 - pokládka nových asfaltových vrstev, 2. část – částečná uzavírka (jednosměrný provoz ve směru Zlín)

V závislosti na počasí a technologii provádění – odkrývání stávajících konstrukcí, se může trvání a sled jednotlivých etap nepatrně měnit.

Objízdná trasa pro vozidla do 3,5 tuny: 

bude vedena po místních komunikacích ulice 1. máje a ulice Větrná, a dále po silnicích III/05014 – ulice Solná cesta a silnici I/55 – Třída Maršála Malinovského. Konkrétně přes městskou část Mařatice.

Objízdná trasa pro vozidla nad 3,5 tuny: 

bude vedena po silnicích II/497 – ulice Sokolovská a Pivovarská, III/49724, III/49725, I/55, III/42824 a I/55. Konkrétně přes obce Bílovice, Topolná, město Napajedla, obce Spytihněv, Babice, Huštěnovice, a města Staré Město a Uherské Hradiště.

Omezen bude rovněž pohyb chodců, a to při realizaci severní části. Bude uzavřena přilehlá stezka pro pěší a cyklisty a chodníky. Náhradní trasa bude vedena po přilehlých chodnících a stezce podél druhé strany komunikace.

Prosíme sledujte aktuální dopravní značení. 

Žádáme vás touto formou o strpení s dočasnou úpravou povrchu komunikace a chodníku a o respektování dopravního značení. 

Děkujeme za pochopení.

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor investic
Oddělení přípravy a realizace staveb
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Jan Uvíra

T: 572 525 274
M: 733 143 594
E: Jan.Uvira@mesto-uh_cz