Vystavení nové registrační značky

4. Základní informace k životní situaci

Životní situace se týká výměny registrační značky z důvodu ztráty, zničení, odcizení apod. 


5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Oprávněnou osobou k jednání je obecně fyzická nebo právnická osoba, která je zapsaná v registu vozidel jako vlastník silničního vozidla, popř. na základě společné žádosti - vlastník a osoba, která je v žádosti uvedena jako provozovatel silčničního vozidla.

Zmocněnec předkládá plnou moc.


6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 

Žadatel s sebou musí mít doklady uvedené v bodu č.10.


7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 

Podáním žádosti na kterémkoliv obecním úřadě s rozšířenou působností (ORP).

8. Na které instituci životní situaci řešit 

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor dopravních a správních agend, oddělení registru řidičů a vozidel, Revoluční 1023, 2. podlaží, dveře č. 219b (za železničním podjezdem, u nemocnice).


9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 

Městský úřad Uherské Hradiště
Odbor dopravních a správních agend
oddělení registru řidičů a vozidel
přepážky č. 2 – 5
Tel.: 572 525 573-7, fax: 572 525 595

Úřední hodiny:

Po 8.00 - 17.00
St 8.00 - 17.00
8.00 - 12.00

Objednat se lze přes rezervační systém.


10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 
  • technický průkaz vozidla (osvědčení o registraci část II) + osvědčení o registraci vozidla
  • souhlas vlastníka (plná moc) daného vozidla
  • doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, doklad k povolenému pobytu na území ČR)
  • vypsaný formulář "Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou"

UPOZORNĚNÍ:
Při vystavení nových registračních značek z důvodu odcizení je nutné k žádosti doložit "Protokol sepsaný Policií ČR o oznámení odcizení". Při výměně registračních značek z důvodu ztráty nebo odcizení pouze 1ks značky u vozidla, kterému byly přiděleny 2ks značek, se odevzdá orgánu evidence zbylá registrační značka. Pro provedení změny v registru je nutné vyplnit formulář "Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou". Pokud je vlastník shodný s provozovatelem, vyplní se pouze údaje o vlastníkovi vozidla. Pokud vlastník není shodný s provozovatelem, vyplní se jak údaje o vlastníkovi vozidla, tak i údaje o žadateli, což je provozovatel vozidla.


11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

Pro zápis změny je nutné vyplnit formulář Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou. Formuláře jsou k dispozici na odloučeném pracovišti MěÚ Uherské Hradiště, Revoluční 1023 nebo na webových stránkách města.


12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit 

Správní poplatky jsou stanoveny dle zákona č. 634/2004 o správních poplatcích, položka 26 e, g.   

Výměna registrační značky z jakéhokoliv důvodu: 200 Kč za jeden kus RZ, tzn. vozidlo se 2 tabulkami 400 Kč + 50 Kč poplatek za zápis změn údajů.
Výměna registrační značky za poškozenou: 600 Kč poplatek za zápis změn údajů.

Příklady správních poplatků:

  • nákladní, osobní automobil 450 Kč
  • přípojné vozidlo, motocykl 250 Kč

Poplatky se hradí v hotovosti přímo na přepážce.


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Výměna registračních značek je vyřízena na počkání, pouze v případech většího počtu žadatelů před koncem úředních hodin se žádost vyřídí v nejbližším možném termínu.


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 

 Zbylé registrační značky se odevzdávají v čistém stavu.


16. Elektronická služba, kterou lze využívat

Žádost nelze vyřídit elektronicky.


17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

18. Jaké jsou související předpisy 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se správní řádem a uplatňují se na příslušném úřadě.


20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce mohou být uloženy dle zákona 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích v současném znění


21. Nejčastější dotazy

Při výměně registračních značek se nemusí předkládat pojištění odpovědnosti z provozu vozidla dle zákona č.168/199 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků.


22. Další informace

Žadatel si po příchodu na registrační místo vytiskne v čekárně (dveře č.219) pořadový lístek a čeká, až se na světelném panelu zobrazí číslo jeho lístku s uvedením čísla přepážky, na které bude jeho žádost řešena. Ke každému úkonu je třeba vyzvednout jedno pořadové číslo.


23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor dopravních a správních agend, oddělení registru řidičů a vozidel.


26. Kontaktní osoba

Veronika Studničková
Referentka
Telefon: 572 525 577
Email:
Revoluční 1023

Petra Močičková
Referentka
Telefon: 572 525 574 Email:

Hana Homolková DiS.
Referentka
Telefon: 572 525 575 Email:

Bc. Alexandra Beránková
Referentka
Telefon: 572 525 573 Email:


27. Popis byl naposledy aktualizován

22.09.2021


28. Datum konce platnosti popisu

29. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Při provádění úkonů je možné se nechat zastoupit dle občanského zákoníku.


Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor dopravních a správních agend
Oddělení registru řidičů a vozidel
Revoluční 1023
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Veronika Studničková

T: 572 525 577
E: Veronika.Studnickova@mesto-uh_cz