Vystavení veřejné listiny o identifikaci

Identifikace fyzické osoby při platbě v hotovosti v hodnotě nad 15.000 EUR.

4. Základní informace k životní situaci

Veřejná listina o identifikaci je listinou, kterou se provádí "zprostředkovaná identifikace" klienta, jestliže provedení první identifikace "povinnou osobou" brání vážné důvody. Povinnými osobami jsou zejména banky, spořitelní družstva, pojišťovny, směnárny, další úvěrové nebo finanční instituce, kasina, obchodníci s nemovitostmi, a další, určené příslušným zákonem, ale také každý další podnikatelský subjekt, pokud přijímá platbu v hotovosti v hodnotě nad 15.000 EUR. Na základě žádosti klienta (osoby, která má být identifikována) nebo povinné osoby může provést identifikaci notář, krajský úřad, obecní úřad s rozšířenou působností, obecní úřad, újezdní úřad nebo kontaktní pracoviště Czech POINT. 


5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Identifikace veřejnou listinou se provádí vždy pro konkrétní "povinnou osobu", a to buď na její žádost, nebo na žádost jejího klienta – osoby, která má být identifikována.  


6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 

Identifikaci může provést notář, krajský úřad, obecní úřad nebo kontaktní pracoviště Czech POINT. Identifikovaný klient se musí dostavit osobně a písemně požádat o identifikaci své osoby. V žádosti musí být uveden účel identifikace.


7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 

Dostavit se osobně na úřad, k notáři nebo na kontaktní pracoviště Czech POINT a předložit žádost a doklady, na jejichž základě bude identifikace provedena.


8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Uherské Hradiště  


9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 

Městský úřad Uherské Hradiště
Odbor dopravních  správních agend
oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů
Protzkarova 33
686 01  Uherské Hradiště 

Úřední dny:

Po 8.00 - 17.00
Út 8.00 - 14.00
St 8.00 - 17.00
Čt 8.00 - 14.00
8.00 - 13.00

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 
  • u fyzické osoby - 2 platné průkazy totožnosti, 
  • u právnické osoby - platný výpis z rejstříku, v němž je povinně evidována, nebo jiný platný doklad prokazující její existenci.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

Není stanoven žádný formulář. 


12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit 

Správní poplatek za veřejnou listinu o identifikaci je 200 Kč.


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Není stanovena lhůta pro vyřízení. Zpravidla se vyhotovuje na počkání.


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 

16. Elektronická služba, kterou lze využívat 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ve znění pozdějších předpisů.    

18. Jaké jsou související předpisy 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor dopravních a správních agend, oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů


26. Kontaktní osoba

Kateřina Lučková DiS.
Vedoucí oddělení
Telefon: 572 525 813 Email:


27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.07.2017 


28. Popis byl naposledy aktualizován

01.01.2020


29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor dopravních a správních agend
Oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Kateřina Lučková, DiS.

T: 572 525 813
E: Katerina.Luckova@mesto-uh_cz