Výstraha

strom.png Vážení občané, na základě varování Českého hydrometeorologického ústavu před velmi silným větrem je, kromě jiného, doporučeno nezdržovat se v blízkosti stromů.

Na základě tohoto doporučení vás žádáme, abyste v těchto dnech co nejvíce omezili pohyb v blízkosti stromů a na všech pohřebištích ve městě, případně podnikli opatření doporučovaná v textu výstrahy ČHMÚ (viz text níže). Vzhledem k velmi silnému větru je možné očekávat poškození stromů a hrozí i úraz zlomenými větvemi nebo vyvrácenými stromy.

Ke vstupům do parků ve městě a na pohřebiště budou umístěny výstražné cedule

Výstraha před jevem s vysokou pravděpodobností výskytuVelmi silný vítr

Platnostod 10.2.2020 06:00 do 10.2.2020 17:00
Pro kraje: Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj
Velmi silný západní vítr s nárazy nad 90 km/h.

Doporučení ke zmírnění následků jevu: Jsou očekávána poškození stromů a lesních porostů, škody na majetku a některých budovách. Možné přerušení elektrického vedení. Ztížená chůze, nebezpečí úrazů a ohrožení životů uvolněnými předměty, zlomenými větvemi nebo vyvracenými stromy. Komplikace v dopravě z důvodu silných poryvů větru a popadaných stromů, neprůjezdnost komunikací, možnost převrácení prázdného nákladního automobilu. Doporučuje se sledovat vývoj situace na internetu ČHMÚ www.chmi.cz a ve sdělovacích prostředcích, sledovat dopravní zpravodajství. Zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty, zabezpečit skleníky apod. Omezit pohyb venku i jízdy autem. Nezdržovat se a neparkovat zejména v okolí starších budov, v blízkosti větších stromů a vysokých stožárů. Nechodit do lesa a nepřibližovat se k spadlým drátům elektrického vedení. V případě nutnosti jízdy jet maximálně opatrně a pomalu. Na horách omezit vycházení a nevydávat se na túry. Dodržovat pokyny Horské služby.

Text výstrahy: Český hydrometerologický ústav

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz