Výtěžek letošní vánoční sbírky připadne Akropolisu a PAHOPu

_5MM8547_resize.jpg Město Uherské Hradiště pořádá každým rokem v předvánočním období charitativně zaměřenou veřejnou sbírku, a to již od roku 2003. Je již tradicí, že peníze, které se ve sbírce vyberou, připadnou některému ze sociálních zařízení či spolku nebo organizaci, které pečují o děti a mládež. V letošním roce se sbírka uskuteční pro Akropolis a zdravotní ústav paliativní a hospicové péče PAHOP.

Podle informací podaných vedoucí zařízení Akropolisu, Andreou Klofáčovou, by případný výtěžek sbírky využili k zakoupení speciálního lůžka, které je určeno pro program s dětmi s autistickým postižením.

PAHOP by výtěžek sbírky využil jako příspěvek na pořízení automobilu pro mobilní hospic a terénní odlehčovací službu. Služby nevyléčitelně nemocným a umírajícím lidem poskytuje organizace nepřetržitě, umožňuje jim důstojné a bezbolestné dožití v domácím prostředí, a dostatečný vozový park je pro zajištění dostupnosti služby velmi důležitý.

Letošní sbírka začne 27. listopadu, potrvá do 29. prosince a ke sbírce s dvěma účely budou využity celkem tři pokladničky. Jedna, určená pro PAHOP, bude již tradičně umístěna na Masarykově náměstí, další dvě, určené pro Akropolis, budou umístěny v budově městského úřadu na ulici Revoluční a v Uherskohradišťské nemocnici.

Vloni byl výtěžek předvánoční sbírky vysoký, lidé do pokladniček vložili skoro 60 tisíc, peníze připadly nízkoprahovému zařízení TULIP. Dosavadní rekord sbírky padl v roce 2017, kdy výtěžek činil takřka 71 tisíc korun. 

-JP- 

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor sociálních služeb
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

PhDr. Petra Karlíková

T: 572 525 770
M: 733 143 616
E: Petra.Karlikova@mesto-uh_cz