Výtěžek letošní vánoční sbírky připadne nízkoprahovému zařízení TULiP

IMG_0207.JPG Město Uherské Hradiště pořádá každým rokem v předvánočním období charitativně zaměřenou veřejnou sbírku, a to již od roku 2003. Je již tradicí, že peníze, které se ve sbírce vyberou, připadnou některému ze sociálních zařízení, spolku nebo organizaci, které pečují o děti a mládež.

V letošním roce se příspěvku po sedmi letech dočká TULiP, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Podle informací podaných vedoucím zařízení, Josefem Kostkou, případný výtěžek sbírky využijí na vybavení a materiál pro pracovní terapii a muzikoterapii (šicí stroj + příslušenství, materiál pro rukodělnou výrobu, hudební nástroje – ukulele, hang drum, vybavení pro karaoke).

Zajímavý je vývoj sbírky, zatímco v prvním roce, 2003, se vybrala částka mírně převyšující 4 tisíce korun, v roce 2017 padl dosavadní rekord sbírky v hodnotě takřka 71 tisíc korun.  Také vloni byl výtěžek vysoký, 58,4 tisíc, skončil v Petrklíči, azylovém domě pro matky s dětmi ve Véskách.

Letošní sbírka začne 29. listopadu a potrvá do 30. prosince. Ke sbírce budou opět využity celkem 3 pokladničky. Jedna bude, již tradičně, umístěna na Masarykově náměstí, další ve Slováckém muzeu a třetí v kině Hvězda Uherské Hradiště.

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz