Výtěžek veřejné sbírky předalo město Uherské Hradiště místní nemocnici

2222.JPG Takřka 90 tisíc korun, které byly vybrány při loňské veřejné sbírce v Uherském Hradišti, určené k mírnění následků koronavirové epidemie, putovalo do Uherskohradišťské nemocnice. Ta peníze použila na zakoupení infuzní techniky na covidová pracoviště.

Veřejná sbírka byla konána v období od loňského dubna do září, za účelem zmírnění následků nouzového stavu na území města Uherské Hradiště v souvislosti s pandemií covid-19.

Město Uherské Hradiště věnovalo ve sbírce získané prostředky do oblasti zdravotnictví, neboť jeho služby se v souvislosti s bojem proti epidemii onemocnění covid-19 dotýkají největšího okruhu obyvatel.

"Tímto bych chtěl poděkovat každému, kdo přispěl. Zejména vloni na jaře jsme byli svědky obrovské vlny solidarity a sbírka byla jen jednou z mnoha forem, jak si lidé navzájem pomáhali. Protože výtěžek sbírky měl sloužit ke zmírnění následků epidemie, chtěli jsme jej věnovat tam, kde to dává největší smysl. V tomto případě tedy Uherskohradišťské nemocnici, kde je boj s onemocněním covid-19 do dnešních dnů každodenní záležitostí,“ řekl starosta města Stanislav Blaha.     

Uherskohradišťská nemocnice za věnované peníze zakoupila 4 lineární injekční dávkovače, které se využívají na jednotkách intenzivní péče.

„Za tento dar patří všem velké poděkování. Lineárních dávkovačů je u jednoho covidového pacienta potřeba třeba až deset, takže ta spotřeba v naší nemocnici je obrovská,“ vyjádřil se ředitel Uherskohradišťské nemocnice, MUDr. Petr Sládek.

foto: UHN 

Pro média - audio: 

2020-02-02 starosta Ing. Stanislav Blaha k předání sbírky.mp3, soubor typu mp3, (1,36 MB)

2020-02-02 ředitel UHN MUDr. Petr Sládek - infusní technika.mp3, soubor typu mp3, (1,32 MB)

2020-02-02 ředitel UHN MUDr. Petr Sládek - současný stav - Covid 19.mp3, soubor typu mp3, (1,5 MB)

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz