Výtvarníci Hradišťského plenéru zavítali na radnici

1.JPG Účastníky VIII. mezinárodního sympozia Hradišťský plenér přijal ve středu 10. srpna v obřadní síni radnice starosta města Stanislav Blaha. Sympozia se účastní osm výtvarníků z České republiky, Slovenska, Běloruska, Polska a Ukrajiny. Vyvrcholením celého malířského sympozia je slavnostní vernisáž, která se uskuteční v pátek 12. srpna v 17 hodin v Galerii Vladimíra Hrocha.

"V  minulosti se město mnohokrát stalo předlohou uměleckých děl. Konání mezinárodního sympozia Hradišťský plenér proto vnímám v tomto směru jako velmi silný příspěvek k celkovému kulturnímu obrazu města. Také někteří z vás tady už i opakovaně zanechali svou nesmazatelnou stopu a já jsem velmi rád, že se tato povznášející a hodnotná kulturní akce v Uherském Hradišti opět uskutečňuje," řekl ve svém proslovu k hostům starosta Stanislav Blaha.  

 Posláním sympozia je inspirovat české i zahraniční umělce k dílům, která se stanou součástí nadregionální kultury. Setkání má být tvůrčím impulsem, vedoucím ke vzájemné konfrontaci a poznání ideových, uměleckých a technologických přístupů všech účastníků. Sympozium má také za cíl přispět k rozvoji mezinárodní spolupráce i k navázání kontaktů.

-JP-