Vyúčtování veřejné sbírky na zmírnění následků v souvislosti s COVID-19

V souladu s § 24 odst. 4 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, překládáme informaci o využití veřejné sbírky na zmírnění následků v souvislosti s COVID-19.

Město Uherské Hradiště v červenci 2020 vyhlásilo  veřejnou sbírku za účelem zmírnění následků nouzového stavu na území města Uherské Hradiště v souvislosti s pandemií COVID-19. Na transparentní účet dárci poskytli finanční příspěvky v celkové výši 89 125 Kč.

Usnesením Zastupitelstva města Uherské Hradiště č. 273/16/ZM/2020 ze dne 7.12.2020 bylo schváleno předání výtěžku veřejné sbírky konané za účelem zmírnění následků nouzového stavu na území města Uherské Hradiště v souvislosti s pandemií COVID-19 ve výši 89 125 Kč Uherskohradišťské nemocnici a.s., IČ 27660915, se sídlem 686 06 Uherské Hradiště, J. E. Purkyně 365 na zakoupení infuzní techniky pro oddělení ARO za účelem pomoci zvládnout nepříznivý stav způsobený vysokým počtem pacientů. Uherskohradišťská nemocnice a.s.  zakoupila z prostředků sbírky lineární dávkovače Argus 616S.

Vyúčtování veřejné sbírky bylo schváleno Krajským úřadem Zlínského kraje, dne 04.03.2021.

Kontakty na odpovědnou osobu

Ekonomický odbor
Oddělení rozpočtů a financování
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Ivana Martináková

T: 572 525 214
M: 731 687 992
E: Ivana.Martinakova@mesto-uh_cz