Vyvěšování smutečních oznámení

IMG_7171.JPG Vážení občané, umísťování smutečních oznámení do vitrín na bývalé prodejně květin na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti v současné době zajišťuje Městský úřad Uherské Hradiště.

Smuteční oznámení k vyvěšení mohou občané předat na podatelně městského úřadu – hlavní budova radnice na Masarykově náměstí 19.    

Smuteční oznámení je možné zveřejnit také na webu města Uherské Hradiště www.mesto-uh.cz (v sekci Praktické informace). Pokud má občan zájem o zveřejnění smutečního oznámení elektronickou formou, je možné zaslat parte e-mailem na adresu parte@mesto-uh_cz nebo osobně předat tištěnou verzi parte na podatelnu městského úřadu. 

Pozn. Město Uherské Hradiště nenese odpovědnost za obsahovou správnost zveřejněných oznámení.