Vývoz silničního vozidla z České republiky a přidělení registrační značky pro vývoz do jiného státu

4. Základní informace k životní situaci
Tento institut se využívá v případě, kdy vlastník silničního vozidla žádá o přidělení registrační značky s omezenou platností pro vývoz do jiného státu.
Při změně registru v rámci Evropské unie lze postupovat dvěma způsoby, při změně mimo členské státy Evropské unie je postup pouze jeden.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat
Oprávněnou osobou k jednání je obecně fyzická nebo právnická osoba zapsaná v registru vozidel jako vlastník vozidla. Jednat může i osoba zmocněná písemně vlastníkem vozidla. Zmocněnec předkládá plnou moc.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 
První možnost - podání písemné žádosti o přidělení registrační značky s omezenou platností pro vývoz do jiného státu na příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností (ORP).
Pro odhlášení vozidla na zahraniční fyzickou osobu je nutno osobě uvést tyto údaje:
 • jméno a příjmení
 • datum narození, popř. rodné číslo
 • plnou adresu bydliště v zahraničí

V případě odhlášení vozidla na zahraniční právnickou nebo fyzickou podnikající osobu je nutno o této osobě uvést tyto údaje:

 • název právnické nebo fyzické podnikající osoby
 • identifikační číslo (IČ) právnické nebo podnikající fyzické osoby
 • plnou adresu sídla právnické nebo podnikající fyzické osoby.
 
Druhá možnost - vozidlo po výjezdu z České republiky nový majitel v zahraničí (v rámci Evropské unie) přihlásí do evidence a následně tamní úřady do 2 měsíců nahlásí do České republiky, že vozidlo je přihlášené a zaevidované v jiném státě Evropské unie.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor dopravních a správních agend, oddělení registru řidičů a vozidel (za železničním podjezdem, u nemocnice). 


9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 

Městský úřad Uherské Hradiště
Odbor dopravních a správních agend
oddělení registru řidičů a vozidel
Revoluční 1023, 2. podlaží, dveře č. 219a, přepážky č. 1 a 5

Petr Škopík tel. 572 525 572

Úřední hodiny:

Po 8.00 - 17.00
St 8.00 - 17.00
8.00 - 12.00

Objednat se lze přes rezervační systém.  


10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 

Na úřadě předložte:

 • doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas,doklad k povolenému pobytu na území ČR),
 • osvědčení o registraci vozidla,
 • technický průkaz vozidla,
 • protokol o evidenční kontrole, který není starší 30ti dnů.

Odevzdejte:

 • všechny tabulky registrační značky vydané k vozidlu.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz. Formulář je k dispozici na odloučeném pracovišti MěÚ Uherské Hradiště, Revoluční 1023 nebo na webových stránkách města.


12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit 

Správní poplatky jsou stanoveny dle pol. 26, písm. c) a g) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Žádost je možné vyřídit na počkání; v komplikovanějších případech se postupuje dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, kde je obvyklá lhůta vyřízení stanovena do 30 dnů.


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Dalším účastníkem může být zmocněnec (s plnou mocí k provedení úkonu) nebo leasingová společnost.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 
Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využívat

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.


17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

18. Jaké jsou související předpisy 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.


20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.


21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Ministerstvo dopravy


24. Související životní situace a návody, jak je řešit 

Podáním žádosti o povolení přestavby.


25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor dopravních a správních agend, oddělení registru řidičů a vozidel.


26. Kontaktní osoba

Veronika Studničková
Referentka
Telefon: 572 525 577 Email:

Petra Močičková
Referentka
Telefon: 572 525 574 Email:

Hana Homolková DiS.
Referentka
Telefon: 572 525 575 Email:

Bc. Alexandra Beránková
Referentka
Telefon: 572 525 573 Email:


27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2015


28. Popis byl naposledy aktualizován

22.09.2021


29. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno


30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor dopravních a správních agend
Oddělení registru řidičů a vozidel
Revoluční 1023
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Veronika Studničková

T: 572 525 577
E: Veronika.Studnickova@mesto-uh_cz