Výzva k podání nabídky

Zastupitelstvo města Uherské Hradiště svým Usnesením č. 220/15/ZM/2016/Veřejný ze dne 5. 12. 2016 pověřuje starostu města činit úkony vedoucí k přijetí úvěru na „ kapitálové výdaje roku 2017“ ve výši 100 mil. Kč, splatného do konce roku 2022.

Při veřejné zakázce na přijetí úvěru se nebude postupovat podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť dle § 29, písm. m) zadavatel není povinen zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení, jde-li o úvěr nebo zápůjčku.

 

pdf.pngVýzva k podání nabídky „Úvěr na kapitálové výdaje v roce 2017“, soubor typu pdf, (1,37 MB)