Výzva k podání návrhů nejlepších sportovců a sportovních kolektivů za rok 2020

atletika-mitanova_galerie-980.jpg V rámci veřejné prezentace sportovní činnosti vyhlašuje město Uherské Hradiště každoročně nejlepší sportovce a sportovní kolektivy za vynikající sportovní výsledky a vzornou reprezentaci města v uplynulém roce. Ač byl sportovní kalendář velmi specifický, zcela jistě se na území města najde spousta úspěšných či nadějných reprezentantů.

Jako každý rok bude vyhlášení prováděno v kategoriích mládež, dospělí, kolektiv, trenér, mimořádná cena za přínos sportu či cena fair play. Statut vyhlášení nejlepších sportovců je dostupný zde: https://www.mesto-uh.cz/nejlepsi-sportovci

Návrhy na nominace může podat jakákoliv právnická nebo fyzická osoba. Nominace musí být podány písemně na standardizovaném formuláři do 15. prosince 2020 na adresu: Město Uherské Hradiště, Odbor kultury, školství a sportu, Masarykovo nám. 19, Uherské Hradiště (odkaz na formulář - https://www.mesto-uh.cz/formulare-sport).

Nejlepší sportovci a sportovní kolektivy v minulých letech: 

2019

2018

2017

2016

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor kultury, školství a sportu
Oddělení školství a sportu
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Mgr. Pavel Rochovanský

T: 572 525 608
E: Pavel.Rochovansky@mesto-uh_cz