Vzdělávání zaměstnanců města Uherské Hradiště

Zaměstnanci města Uherské Hradiště se budou vzdělávat v rámci nového projektu podpořeného z EU.

Od 1. 8. 2011 se na dobu tří let rozběhl nový projekt s názvem „Vzdělávání zaměstnanců města Uherské Hradiště“, jehož hlavním cílem je zefektivnění vzdělávání, odborné přípravy a rozvoje zaměstnanců města. Tento projekt je realizován v rámci výzvy č. 69 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy. Do projektu bude zapojeno cca 200 zaměstnanců.

 

V první části projektu proběhne intenzivní proškolení zaměstnanců městského úřadu v oblastech, jež byly vybrány na základě analýzy vzdělávacích potřeb. Školení budou probíhat jak prezenční, tak e-learningovou formou.
 

Vybrané oblasti vzdělávání: 
  • Vzdělávání v oblasti legislativy
  • Specifické vzdělávání zaměstnanců - finanční řízení
  • Vzdělávání v oblasti měkkých dovedností - komunikační dovednosti a rozvoj osobnosti
  • Vzdělávání v oblasti měkkých dovedností - písemná komunikace
  • Specifické vzdělávání zaměstnanců - projektové řízení
  • Manažerské vzdělávání
     

Z těchto jednotlivých oblastí školení budou vytvořeny školicí materiály, které budou sloužit jak nově příchozím, tak stávajícím zaměstnancům.

 

V druhé části projektu pak dojde k nastavení systému vzdělávání a ke komplexnímu ukotvení vzdělávání zaměstnanců MěÚ. Dojde k vytvoření plánů vzdělávání, které budou podle potřeby aktualizovány.

 

Rozpočet projektu je 5,6 mil. Kč, kde 85 % finančních prostředků činí dotace.

 

 

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost


Projekt Vzdělávání zaměstnanců města Uherské Hradiště (registrační číslo CZ.1.04/4.1.01/69.00019) je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a rozpočtu města Uherské Hradiště.

 

Aktualizované informace:

pdf.pngVzdělávání zaměstnanců v roce 2012, soubor typu pdf, (1,01 MB)