Vzory licenčních smluv

Zde naleznete ke stažení vzor licenční smlouvy, která může být podle § 14a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, žadatelem přizpůsobena konkrétní žádosti a použita jako návrh na uzavření licenční smlouvy. 

doc.pngVzor nevýhradní licenční smlouvy, soubor typu doc, (45,5 kB)
doc.pngVzor výhradní licenční smlouvy, soubor typu doc, (46,5 kB)