Vzpomínkový akt k 75. výročí osvobození nahradí tichá vzpomínka

IMG_9465.JPG Město Uherské Hradiště si ve čtvrtek 30. dubna připomene výročí 75 let od skončení druhé světové války pouze tichou vzpomínkou. Pietní akt na náměstí Míru pro veřejnost se neuskuteční.

Výročí osvobození si spolu s veřejností každoročně připomínají členové vedení města, členové rady a zastupitelstva města, Český svazu bojovníků za svobodu, zástupci Armády ČR, skauti, zástupci Sokola a další hosté. Letos je vzhledem k aktuální epidemiologické situaci veřejný pietní akt zrušen a dojde pouze k tiché vzpomínce s individuálním položením květin starostou města. 

"Chcete-li také uctít památku těch, co se zasloužili o naši svobodu, věnujte jim tichou vzpomínku u památníku na náměstí Míru či u památníků v jednotlivých městských částech, mějte však na paměti, že i v tomto případě je třeba dodržet všechna nařízení a krizová opatření vlády, která byla vydána pro nouzový stav," žádá starosta Stanislav Blaha občany. 

Obyvatelé Uherského Hradiště se osvobození dočkali 1. května 1945. Ještě týden před tím, 24. dubna, bombardovala německá letadla most přes řeku Moravu a těžký nálet město velmi postihl.  Vojenská operace, která završila osvobození Uherského Hradiště, začala už 27. dubna, když první jednotky Rudé armády postoupily od Hluku ke Kunovicím a téhož dne krátce po poledni obsadily okrajovou část Sadů. Němci kladli odpor až do noci z 30. dubna na 1. května, kdy se z Uherského Hradiště odsunuli.

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz