Workshop k reklamám

Na září roku 2017 se město rozhodlo uspořádat workshop na téma reklamní smog ve veřejném prostoru. Půjde o dialog s odbornou i laickou veřejností, jehož výsledkem by mělo být zmapování současné situace a nalezení vhodného kompromisu, který povede ke zvýšení efektivity informačních sdělení a zlepšení kulturní úrovně městského parteru.

reklama_perex.jpg

Město Uherské Hradiště má velký zájem o to, aby se občané zapojovali do jeho rozvoje a sami svou činností přispívali k pozitivnímu obrazu a výjimečné atmosféře. Věříme, že UMPRUM jako Alma Mater mnoha skvělých umělců a designérů bude v budoucnu nápomocná v přeměně městského prostoru nejen v oblasti reklamy a grafického designu. Diskuze má přenést povědomí o problematice mezi širokou veřejnost, aby město získalo zpětnou vazbu, díky níž může definovat problémy, které je nutné minimalizovat. Poté může a být nápomocno v řešení, které povede ke zlepšení podnikatelského prostředí. (Doba se mění a s ní i způsob inzerce a propagace. )

Ze strany odborné veřejnosti přijala pozvání např. hlavní architektka města Znojma, paní Ing. arch. Iveta Ludvíková, za UMPRUM v Uherském Hradišti přislíbil účast Mgr. František Petrák a velmi si vážíme i příspěvku M.A. Vladimíra Kovaříka, který má s grafickým designem nejen v městském prostoru bohaté zkušenosti.

Tematicky se diskuze dotkne nejen vizuální projekce, ale také psychologie reklamy a vlivu nových médií na (re)prezentaci. Mezi pozvanými budou také místní grafická studia a reklamní agentury, jejichž praktický pohled na reklamní trh je důležitým prvkem procesu regenerace vizuality města. V neposlední řadě doufáme v hojnou účast široké veřejnosti – od řadových občanů, přes podnikatele až po majitele jednotlivých domů v dotčeném území (městské památkové zóně a jejím ochranném pásmu), bez jejichž zpětné vazby se projekt neobejde.

Veřejná diskuze se bude konat 20.9.2017 od 17:30 v malém sále Klubu kultury.

 

jpg.png Plakát pozvánka, soubor typu jpg, (2,97 MB)