Za měsíc začíná Letní filmová škola 2019

LFS18_07.JPG Letní filmová škola Uherské Hradiště, která se letos koná v termínu 26. července až 4. srpna, přivítá dva významné představitele česko-slovenské kinematografie – režiséra Hynka Bočana a herce Milana Lasicu. Oba umělci uvedou v Uherském Hradišti svá nejzásadnější díla a převezmou Výroční cenu Asociace českých filmových klubů.

Filmový program bude, podobně jako vloni, i letos rozdělen do tří hlavních bloků Historie, Současnost a Česko/Slovensko. V rámci doprovodného programu se návštěvníci mohou těšit i na HaDivadlo či legendární kapelu Dunaj

Výstava Okamžiky sametové revoluce:

Česká tisková kancelář ve spolupráci s městem Uherské Hradiště, LFŠ a Slováckým muzeem připravila projekt ke třicátému výročí dramatického dění v listopadu 1989. Cílem autorů projektu Okamžiky sametové revoluce je nasbírat od veřejnosti co největší množství fotografií z období podzimu před třiceti lety. Vernisáž výstavy je plánována právě na Letní filmovou školu, a to na středu 31. července v 18.00 hodin na Palackého náměstí. Výstava bude veřejnosti přístupná až do konce září.

Město Uherské Hradiště je na základě Smlouvy o spolupráci při pořádání Letní filmové školy v letech 2018 - 2028 hlavním partnerem akce.  Festivalu město přispívá jak finančně (letos 3,5 milionu korun, v dalších letech je příspěvek navýšený o valorizaci 75 000 Kč/rok), tak jej také podporuje tím, aby celá přehlídka měla ve městě odpovídající zázemí a servis.

Materiální pomoc:

Město Uherské Hradiště umožňuje užívat Asociaci každoročně v době konání filmové školy:

a) sály či prostory vhodné pro promítání filmů

b) prostory určené pro organizační zajištění filmové školy

c) veškeré technické zařízení a majetek investiční a neinvestiční povahy dle aktuální potřeby a předchozí vzájemné dohody smluvních stran

d) veřejné plochy pro doplňkové programy

Organizační a provozní pomoc:

Město Uherské Hradiště umožní účastníkům filmové školy bezplatně

- ubytování pro účastníky filmové školy ve stanech na zelených plochách města, vymezených po dobu konání filmové školy pro tento účel

- ubytování pro účastníky filmové školy ve „spacích pytlích“ v tělocvičnách a ve třídách základních škol

- umožní využití veřejných prostranství pro doprovodné akce a pro propagaci filmové školy

Stížnosti: 

Nejčastěji si lidé stěžují na rušení nočního klidu:

Město Uherské Hradiště má schválenou obecně závaznou vyhlášku, která stanovuje, že veřejnosti přístupné sportovní a kulturní podniky lze provozovat ve dnech pondělí, úterý, středa a neděle v době od 7.00 do 22.00 hod. V pátek, sobotu a v den přede dnem státního svátku je doba stanovena od 7.00 do 24.00 hodin.

Ve vyhlášce jsou přímo uvedeny akce, kdy je prodlouženo ukončení provozování akce (Letní kino ve Smetanových sadech, Letní filmová škola, Slovácké slavnosti vína a otevřených památek a Silvestr).

Ve spolupráci s vedením festivalu LFŠ a městskou policií se podařilo v poslední době problémy s rušením nočního klidu eliminovat na naprosté minimum.

Úklid:

Za provádění úklidu veřejných ploch během konání filmové školy a za provedení závěrečného úklidu odpovídá AČFK ve spolupráci s městem.

Bezpečnost:

Jako při každé akci, která zvýší počet lidí v ulicích města, doporučujeme všem návštěvníkům, aby dodržovali základní pravidla osobní bezpečnosti a měli pod kontrolou své věci, které si s sebou na LFŠ berou. Při zvýšeném počtu návštěvníků města se znásobuje nebezpečí krádeží a jiné drobné kriminality.  V době konání LFŠ vykonává městská policie zvýšený dohled nad veřejným pořádkem ve městě.

Dopravně nejvytíženějším místem v průběhu Letní filmové školy, zejména z pohledu chodců, je oblast hlavní křižovatky – přechod pro chodce z náměstí Míru vedoucí do ulice Všehrdova, přechod z ulice Všehrdova na Palackého náměstí a hlavní trasa na Masarykovo náměstí – ulice Havlíčkova. Apelujeme na návštěvníky LFŠ, aby na mimořádně vytížených přechodech pro chodce dbali zvýšené opatrnosti. Provoz světelné signalizace na hlavní křižovatce je v době konání LFŠ prodloužen do 24:00 hodin.

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz