Za peníze půjčené od města si lidé opravují domy, byty i zahrady

aetrrzetzu.jpeg Celkem deseti dalším občanům schválilo zastupitelstvo města půjčky od města na opravy bydlení. Žádosti o výhodné úvěry na druhé pololetí roku si lidé budou moci podat v měsících dubnu a květnu.

Pro letošní rok je v rozpočtu města schváleno 8,1 mil. Kč na poskytování dotovaných úvěrů, určených na opravy a modernizaci bytového fondu ve vlastnictví fyzických a právnických osob.

Pro první pololetí letošního roku přišlo na radnici 10 žádostí ve výši téměř 2,8 milionu korun.  „Všechny žádosti splňují požadované podmínky a je proto možné jim vyhovět,“ sdělil starosta města Stanislav Blaha.

Žádosti o výhodný úvěr až do výše půl milionu korun na II. pololetí 2021 bude přijímat Městský Uherské Hradiště v termínu od 1. 4. 2021 do 31. 05. 2021

Peníze z Fondu rozvoje bydlení radnice půjčuje na rekonstrukce a opravy bydlení, ale není nutné je vynaložit pouze na obnovu domu či bytu, lidé si za tyto peníze mohou udělat třeba úpravy zahrady či rekreačního objektu.

„Finanční prostředky občané používají u rodinných domů na opravy střech, zateplení fasád a k výměně oken a dveří, což i z pohledu města je žádoucí, neboť se mění k lepšímu vzhled města. Někteří obyvatelé využívají úvěru k vylepšení svých zahrádek obytnými terasami s pergolou, případně vybudováním zahradních domků, novým oplocením a vybudováním nových pochůzných ploch. U vlastníků bytů, ale i rodinných domů je stále větší zájem o výměnu kuchyňských linek včetně výměny elektrospotřebičů, či pořízení vestavných skříní. Převažují žádosti od fyzických osob, ale na velké opravy – zejména na zateplení bytových domů, opravy střech, rekonstrukce výtahu půjčuje město i společenstvím vlastníků bytových jednotek,“ popsal možné využití prostředků starosta Blaha.

Od roku 2009, kdy byly poprvé vyhlášeny výzvy dle nových pravidel, město poskytlo 365 úvěrů v celkové hodnotě 88,2 milionu korun.   

Základní informace:

 1. žadatel musí být vlastníkem obytné budovy, bytu, zahrady či rekreačního objektu, na který úvěr žádá
 2. úvěr se poskytuje max. do výše 80% nákladů na opravu (max. však do výše 500 tis. Kč) s dobou splatnosti úvěru 6 let
 3. úroková sazba se odvíjí od ročního PRIBORU ČNB, který je snížen v závislosti na předmětu opravy až na polovinu (aktuální úroková sazba pro úvěry na I. pololetí 2021 činila 0,25 % p. a.)
 4. zajištění úvěru je možné nemovitým majetkem nebo dvěma ručiteli (u žádostí do 50 tis. Kč jedním ručitelem)

Způsob podání žádosti o úvěr:

Žádost je nutné podat na předepsaném formuláři, který je k dispozici na ekonomickém odboru Městského úřadu v Uherském Hradiště, dveře č. 333, (u Ing. Hájkové, tel. 572 525 211) nebo také na internetových stránkách www.mesto-uh.cz, a to zde

Mimo vyplněné žádosti je nutné předložit:

 • doklad o vlastnictví opravované obytné budovy nebo bytu (výpis z LV, ne starší 3 měsíců, lze požádat o jeho vystavení na podatelně městského úřadu)
 • stavební povolení, případně jiný doklad o přípustnosti opravy či rekonstrukce, vystavený stavebním úřadem
 • přehled veškerých závazků žádajícího
 • potvrzení o výši příjmu žadatele i ručitelů
 • při zajištění úvěru jinou nemovitostí výpis z LV. U úvěru od 300 tis. Kč i doklad o pojištění zastavované nemovitosti
 • zjednodušený rozpočet na prováděné práce
 • výpis z obchodního rejstříku (právnické osoby)
 • prohlášení žadatele, že nemá žádné dluhy vůči městu Uherské Hradiště

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz