Začala údržba a oprava části městských hradeb

IMG_20200220_125735.jpg V letošním roce se uskuteční obnova další části městského opevnění, jedná se o úsek hradeb na ulici Dlouhá. Stavební práce budou probíhat od 9. 4. až do konce měsíce září.

Nadzemní část tohoto úseku hradební zdi bude očištěna od biologických nečistot, budou vyměněny degradované kameny a ty, které jsou vlivem klimatického působení uvolněny, budou znovu zazděny. Dále bude provedeno nové vyspárování a injektáž jádra zdi. Plocha zdiva bude poté ošetřena speciálními prostředky proti bobtnání a k odpuzování vody, aby se zvýšila odolnost proti působení povětrnostních vlivů. Práce budou probíhat až do září letošního roku a rozpočtové náklady se předpokládají ve výši přes 2 miliony korun. Během prací nebude nijak omezena doprava ani chodci.

„Hradby, které nám mimo jiné ukazují původní rozměry pevnosti Uherské Hradiště, jsou mimořádně cenným dokladem historie města a bezesporu si zaslouží trvalou péči. Mnohdy chodíme kolem velmi vzácných památek, aniž bychom jim věnovali pozornost, což je velká škoda,“ poznamenala radní a historička města Uherského Hradiště Blanka Rašticová.

Před 2 lety bylo zásadním způsobem obnoveno původní opevnění města v Kollárově ulici, přičemž tato rozsáhlá akce si následně vysloužila titul Stavba roku 2018. 

-JP-

IMG_20200220_130143.jpg

 

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz