Začátek prací na II. etapě obnovy městských hradeb v ulici Dlouhá

oprava hradeb.jpg Vážení občané, dovolujeme si vám oznámit započetí prací na II. etapě obnovy části městských hradeb na ulici Dlouhá. Stavební práce budou započaty 5. 5. 2021 a budou probíhat až do konce září. Během prací bude v lokalitě částečně omezena silniční doprava.

V letošním roce jsou stavební práce zacíleny na podzemní část hradební zdi. Hradba bude postupně odkopána do hloubky asi 1,2 metru. Bude provedena kontrola stavu kamenů. Nesoudržné budou vyměněny, podzemní zdivo bude očištěno, znovu vyspárováno, proběhne injektáž jádra zdiva a nakonec bude ošetřeno přípravky pro zamezení nasákavosti pozemní vlhkosti. Nakonec bude upraveno okolí pro odvedení povrchové vody i zemní vlhkosti od hradební zdi a jejímu zabránění vniknutí do ní. Předpokládané náklady na tuto etapu jsou 2,5 milionu korun.

Žádáme všechny občany o respektování přechodného dopravního značení a občany bydlící v této lokalitě také o toleranci případných negativních vlivů způsobených prováděním stavby.

Děkujeme

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor investic
Oddělení přípravy a realizace staveb
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Jakub Talák

T: 572 525 279
M: 605 203 071
E: Jakub.Talak@mesto-uh_cz