Žáci ZŠ Za Alejí přijdou po prázdninách do několika opravených učeben

ZŠ Za Alejí.jpg Učebny přírodních věd, zeměpisu, kmenovou učebnu a kuchyňku v základní škole Za Alejí čekají v létě stavební úpravy. Řemeslníci začnou ve škole pracovat už v prvním týdnu června, aby po letních prázdninách mohlo být hotovo.

V učebnách budou kompletně vyměněny podlahové krytiny, umyvadla a obklady kolem nich. Pro potřeby nového technického vybavení a osvětlení bude také proveden nový elektrorozvod. Nakonec město nechá místnosti nově vymalovat. Tato akce bude stát 2,5 mil. Kč, z toho 90 % uhradí dotace IROP. Stavební úpravy přírodovědných učeben v ZŠ Za Alejí jsou součástí širšího projektu nazvaného „Modernizace učeben klíčových kompetencí ZŠ Za Alejí“ s celkovými způsobilými náklady ve výši 7,1 milionu korun.

Po zmíněných opravách učeben na sebe dlouho nenechá čekat ani jejich vybavení. To bude podle slov místostarosty města Zdeňka Procházky následně součástí další veřejné zakázky. „V plánu je následně učebny vybavit kompletně novým mobiliářem – multimediální katedrou s počítačem, žákovskými lavicemi a židlemi a novým technickým vybavením – interaktivní tabulí, videodataprojektorem, počítači a zatemněním,“ vyjmenoval místostarosta.  Také učebna „kuchyňka“ bude nově vybavena. „Přibydou nové pracovními stoly, elektrickými kuchyňskými spotřebiči (sporáky, lednice, myčka nádobí, pračka, odsavač par), v další části učebny budou stoly se židlemi a bílá tabule, zatemnění. Termín vypsání této veřejné zakázky na vybavení učeben ještě není znám, očekáváme rozhodnutí o dotaci,“ upřesnil Procházka.

Školství je oblastí, které město Uherské Hradiště věnuje velkou pozornost, včetně investičních akcí. „Po postupném zateplení drtivé většiny mateřských a základních škol v majetku města se opakovaně zaměřujeme na rekonstrukci a modernizaci přírodovědných učeben. V minulých letech to byly učebny čtyř našich základních škol, ZŠ Sportovní, ZŠ UNESCO, ZŠ Větrná a právě ZŠ Za Alejí. Cílem je zatraktivnění výuky přírodovědných předmětů a tím zvýšení zájmu žáků o výuku těchto jinak nepříliš oblíbených předmětů,“ popsal starosta města Stanislav Blaha. "Každý si přece přeje, aby se jeho dítě vzdělávalo v čisté, moderní a špičkově vybavené škole,“ prohlásil.

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz