Začínáme zpracovávat návrhovou část

Projekt Plán udržitelné městské mobility je v realizační fázi, máme zpracovanou analytickou část a čeká nás dotazníkový průzkum pro návrhovou část.