Začne druhá etapa úprav prostor u hřbitova v Mařaticích

2106.jpg Na loňskou první etapu úprav prostor u hřbitova v části města Mařatice naváže město Uherské Hradiště již tento měsíc druhou etapou. Zatímco v minulém roce řešila investiční akce Parkování u hřbitova v Mařaticích prostor za hřbitovem, letos bude zahájena úprava přední části prostranství u největšího uherskohradišťského pohřebiště. V rámci druhé etapy bude řešeno nové parkoviště, zastávka autobusů a malý parčík s průchodem do ulice Václava Kulíška.

Opravy se dočká část místní komunikace 1. máje, při které dojde k úpravě šířkového uspořádání a podélných a příčných sklonů a vybudování nového parkoviště pro 40 automobilů. „Spolu s loňskou etapou tedy v místě bude možné parkování 54 automobilů,“ upřesnil starosta města Stanislav Blaha.  

Dále budou upraveny prostory vedoucí k ulici Václava Kulíška. Součástí stavby je i obnova a rozšíření veřejného osvětlení s ohledem na výstavbu parkoviště a chodníků, na ně navážou sadové úpravy a doplnění mobiliáře.

V rámci stavebních prací dojde ke zrušení stávající točny a zpevněné plochy sloužící pro parkování. „Veřejné prostranství bude upraveno, vybudujeme autobusový záliv a zastávku včetně přilehlých chodníků,“ popsal starosta.  Staveniště bude zhotoviteli předáno neprodleně po ukončení zadávacího řízení dne 25. června 2018 a práce potrvají do 22. května 2019. Zatímco první etapa investiční akce Parkování u hřbitova v Mařaticích stála 8 milionů, druhá bude ještě o 6,2 milionu korun dražší. 

Dopravní obslužnost a zejména pak možnosti parkování v prostorách u mařatického hřbitova byly dlouhodobě trnem v oku veřejnosti. Proto se domnívám, že po dokončení prací na jaře příštího roku pocítí návštěvníci hřbitova i cestující městkou hromadnou dopravou značnou úlevu. V období největší návštěvnosti hřbitova kolem Památky zesnulých budou stavební práce na nezbytně nutnou dobu přerušeny. Plán je takový, aby do Dušiček byla provedena oprava komunikace 1. máje, po nich pak zbytek celé akce,“ dodal k připravované akci starosta Blaha.    

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz