Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu

4. Základní informace k životní situaci

Mezinárodní řidičský průkaz se vydá držiteli národního řidičského průkazu při cestě do zahraničí na základě písemné žádosti jsou vydávány dva druhy:

  •  podle Úmluvy o silničním provozu /Vídeň 1968/
  •  podle Úmluvy o silničním provozu /Ženeva 1949/

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Osoba - žadatel o vydání mezinárodního řidičského průkazu.   


6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 

Podkladem pro vydání mezinárodního řidičského průkazu je žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu. K žádosti musí být přiložen platný doklad totožnosti žadatele, jedna fotografie o rozměrech 3,5 x 4,5 cm na papíru s min. 160 g/m², aktuální a odpovídající podobě žadatele v době podání žádosti, řidičský průkaz.


7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 

Žadatel osobně. Mezinárodní řidičský průkaz se zpravidla vydává na počkání, nebrání-li tomu jiné okolnosti.


8. Na které instituci životní situaci řešit 

Městský úřad, odbor dopravních a správních agend, Revoluční 1023 Uherské Hradiště.  


9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 

Na Městském úřadě, odboru dopravních a správních agend se sídlem ul. Revoluční 1023 v Uherské Hradišti.
Žádost o výdání mezinárodního řidičského průkazu se podává na oddělení registru řidičů a vozidel, na druhém podlaží vlevo dveře č. 311., telefon 572 525 565 nebo 572 525 566.    

Úřední dny k podání žádosti:
po 8.00 – 17.00
út na základě objednávky v rezervačním systému - evidence řidičských oprávnění
st 8.00 – 17.00
čt na základě objednávky v rezervačním systému - evidence řidičských oprávnění
pá 8.00 – 12.00


10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 

Platný doklad totožnosti žadatele, v případě ztráty OP, potvrzení o odcizení nebo ztrátě + pas, řidičský průkaz.  


11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

Žádost o mezinárodní řidičský průkaz je k dispozici ke stažení v sekci formulářenebo na odd. řidičských průkazů.  


12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit  

Správní poplatky jsou stanoveny v ,,POLOŽCE 26 písm. h)" z.č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích v platném znění.
Vydání mezinárodního řidičského průkazu je zpoplatněno 50 Kč.
Správní poplatek je splatný při podání žádosti. Hradí se v hotovosti při podání žádosti, nebo platební kartou na přepážce.


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Jsou-li splněny podmínky pro vydání mezinárodního řidičského průkazu, vydá příslušný pověřený obecní úřad obce s rozšířenou působností mezinárodní řidičský průkaz nejpozději do 20 dnů ode dne podání žádosti o vydání řidičského průkazu, pokud tomu nebrání jiné okolnosti je možnost vystavení na počkání.


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 

16. Elektronická služba, kterou lze využívat 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Dle ust. § 111 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.  


18. Jaké jsou související předpisy 

Vyhláška č. 31/2001 Sb.


19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

Může vyzvednout mezinárodní řidičský průkaz jiná osoba v zastoupení?
Nelze. Na přepážce je nutné vlastnoručně podepsat mezinárodní řidičský průkaz. V zastoupení lze pouze podat žádost.


22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor dopravních a správních agend Města Uherské Hradiště.


26. Kontaktní osoba 

Andrea Kolářová
Referentka
Telefon: 572 525 564 Email:


27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2012


28. Popis byl naposledy aktualizován

9.5.2016


29. Datum konce platnosti popisu

V souvislosti se změnou příslušné legislativy.


30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Vyzvednout mezinárodní řidičský průkaz lze pouze osobně.  


Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor správy majetku města
Oddělení správy komunikací, zeleně a ostatního majetku
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Andrea Kolářová

T: 572 525 564
E: Andrea.Kolarova@mesto-uh_cz