Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu

4. Základní informace k životní situaci

Mezinárodní řidičský průkaz se vydá držiteli národního řidičského průkazu při cestě do zahraničí. Na základě písemné žádosti jsou vydávány dva druhy:

  •  podle Úmluvy o silničním provozu (Vídeň 1968),
  •  podle Úmluvy o silničním provozu (Ženeva 1949).

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žadatel o vydání mezinárodního řidičského průkazu, který je držitelem národního řidičského průkazu.    


6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 

Platný národní řidičský průkaz.


7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 

Žadatel se musí osobně dostavit na kterýkoliv úřad obce s rozšířenou působností.


8. Na které instituci životní situaci řešit 

Městský úřad, odbor dopravních a správních agend, oddělení registru řidičů a vozidel, Revoluční 1023 Uherské Hradiště, popř. kterýkoliv úřad obce s rozšířenou působností.


9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 

Městský úřad, odboru dopravních a správních agend, oddělení registru řidičů a vozidel
se sídlem ul. Revoluční 1023 v Uherské Hradišti.
Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu se podává na oddělení registru řidičů a vozidel, ve druhém patře vlevo dveře č. 311., telefon 572 525 565 nebo 572 525 566.    

Úřední dny:

pondělí 08.00 - 17.00 
úterý na základě objednávky v rezervačním systému - evidence řidičských oprávnění
středa 08.00 - 17.00
čtvrtek na základě objednávky v rezervačním systému - evidence řidičských oprávnění
pátk 08.00 - 12.00

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 

Je nutné předložit:

  • platný doklad totožnosti žadatele (občanský průkaz),
  • v případě ztráty OP, potvrzení o odcizení nebo ztrátě + pas,
  • platný řidičský průkaz, 
  • jedna fotografie (rozměr 3,5 x 4,5 cm na papíru s min. 160 g/m², aktuální a odpovídající podobě žadatele v době podání žádosti.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu. K dispozici je ke stažení v sekci formuláře nebo ji žadatel vyplní přímo na přepážce.  


12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit  

Správní poplatek činí 50 Kč.

Správní poplatek je stanoven dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 
Poplatek lze uhradit v hotovosti nebo platební kartou na přepážce.


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Jsou-li splněny podmínky pro vydání mezinárodního řidičského průkazu, vydá úřad obce s rozšířenou působností mezinárodní řidičský průkaz bezodkladně po podání žádosti (zpravidla na počkání), nejdéle však do 30 dnů ode dne podání žádosti.


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 

Mezinárodní řidičský průkaz je nutné převzít osobně.


16. Elektronická služba, kterou lze využívat 

Tuto životní situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.


17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy 
  • vyhláška  č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů
  • vyhláška č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nejsou stanoveny


21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor dopravních a správních agend, oddělení registru řidičů.


26. Kontaktní osoba 

Mgr. Aneta Mikušová
Referentka
Telefon: 572 525 567 Email:

Mgr. Marcela Třetinová
Referentka
Telefon: 572 525 569 Email:


27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.07.2018


28. Popis byl naposledy aktualizován

04.06.2019


29. Datum konce platnosti popisu

V souvislosti se změnou příslušné legislativy.


30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Vyzvednout mezinárodní řidičský průkaz lze pouze osobně. Držitel řidičského oprávnění nesmí mít více než jeden platný mezinároční řidičský průkaz.


Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor dopravních a správních agend
Oddělení občansko-správních přestupků
Revoluční 1023
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Mgr. Marcela Třetinová

T: 572 525 569
E: Marcela.Tretinova@mesto-uh_cz