Žádost o vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče

4. Základní informace k životní situaci

Profesní způsobilosti řidiče-dále jen PZŘ (PZŘ se od 19.1.2013 se vyznačuje do řidičského průkazu )  se vydá řidiči, který:

 • žádá o vydání nového řidičského průkazu za ztracený, odcizený nebo poškozený /aniž by mu propadla platnost posledního školení
 • žádá o vydání nového řidičského průkazu za stávající platné osvědčení o profesní způsobilosti řidiče,
 • žádá o vydání nového řidičského průkazu po absolvování vstupní školení dle z.č. 247/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisu.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Oprávněný žadatel o výměnu řidičského průkazu s vyznačením profesní způsobilosti.


6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 

Podání žádosti a doložením níže upřesněných dokladů a podkladů.  


7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 

Žadatel se musí osobně dostavit na kterýkoliv úřad obce s rozšířenou působností a podat žádost (žádost se vyplňuje na přepážce).


8. Na které instituci životní situaci řešit 

Městský úřad, odbor dopravních a správních agend, odděelení registru řidičů a vozidel, Revoluční 1023, Uherské Hradiště, popř. kterýkoliv úřad obce s rošířenou působností.


9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 

Městský úřad, odbor dopravních a správních agend, oddělení registru řidičů a vozidel
se sídlem ul. Revoluční 1023 v Uherské Hradišti.
Žádost o výměnu, nebo vydání PPZŘ se podává na oddělení registru řidičů a vozidel, ve druhém patře vlevo dveře č. 311, telefon 572 525 565 nebo 572 525 566.      

Úřední dny:

pondělí 08.00 - 17.00
úterý na základě objednávky v rezervačním systému - evidence řidičských oprávnění
středa 08.00 - 17.00
čtvrtek na základě objednávky v rezervačním systému - evidence řidičských oprávnění
pátek 08.00 - 12.00

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 

Je nutné předložit:

 • platný doklad totožnosti žadatele (občanský průkaz),
 • v případě ztráty OP, potvrzení o odcizení nebo ztrátě + cestovní pas,
 • platný řidičský průkaz,
 • pokud žadatel dosáhl věku 65 let doloží i platný lékařský posudek,
 • potvrzení o pravidelném školení nebo vstupním školení,
 • v případě vydání první PPZŘ, potvrzení o absolvování vstupního školení - "o absolvované výuce a výcviku" a potvrzení o vykonané zkoušce.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

Žádost o udělení profesní způsobilosti řidiče, ke stažení v sekci Formuláře nebo ji žadatel vyplní přímo na přepážce.
 


12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit  

Správní poplatek činí:

 • vydání PPZŘ 200 Kč

Správní poplatky jsou stanoveny dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Poplatek lze uhradit v hotovosti nebo platební kartou na přepážce.


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Jsou-li splněny podmínky pro udělení PPZŘ, vydá do 20 dnů úřad obce s rozšířenou působností PPZŘ.


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 

PPZŘ je nutné převzít osobně nebo prostřednictvím zmocněnce, který se prokáže úředně ověřenou plnou mocí.


16. Elektronická služba, kterou lze využívat 

Tuto životní situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.


17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 • zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy 
 • vyhláška č. 156/2008 Sb., o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

 


23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor dopravních a správních agend, oddělení registru řidičů a vozidel


26. Kontaktní osoba

Mgr. Aneta Mikušová
Referentka
Telefon: 572 525 567 Email:

Mgr. Marcela Třetinová
Referentka
Telefon: 572 525 569 Email:


27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.07.2018 


28. Popis byl naposledy aktualizován

04.06.2019


29. Datum konce platnosti popisu

V souvislosti se změnou příslušné legislativy.


30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Vyzvednout doklad je možno buď osobně, nebo na ověřenou plnou moc.  


Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor dopravních a správních agend
Oddělení občansko-správních přestupků
Revoluční 1023
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Mgr. Marcela Třetinová

T: 572 525 569
E: Marcela.Tretinova@mesto-uh_cz