Žádost o vydání výpisu z evidenční karty řidiče a výpisu bodů

4. Základní informace k životní situaci

Výpis z evidenční karty řidiče (pro potřeby zaměstnavatele, dopravně psychologické vyšetření) a výpis ze záznamu bodového hodnocení


5. Kdo je oprávněn v této věci jednat
 • žadatel, kterého se výpis z evidenční karty řidiče nebo výpisu bodů týká,
 • zmocněnec, který se prokáže úředně ověřenou plnou mocí

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 

Podání žádosti a doložení níže uvedených podkladů.


7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 
 • žadatel, popř. jeho zmocněnec, se osobně dostaví na kterýkoliv úřad obce s rozšířenou působností a podá žádost
 • prostřednictvím datové schránky
 • prostřednictvím kontaktního pracoviště Czech POINT.

8. Na které instituci životní situaci řešit 

Městský úřad, odbor dopravních a správních agend, oddělení registru řidičů a vozidel, Revoluční 1023 Uherské Hradiště, popř. kterýkoliv úřad obce s rozšířenou působností


9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 

Městském úřadě, odbor dopravních a správních agend, oddělení registru řidičů a vozidel
se sídlem ul. Revoluční 1023 v Uherské Hradišti.
Žádost o výpis se podává na oddělení registru řidičů a vozidel, ve druhém patře vlevo dveře č. 311, telefon 572 525 565 nebo 572 525 566.        

Úřední dny:

pondělí 08.00 - 17.00
úterý na základě objednávky v rezervačním systému - evidence řidičských oprávnění
středa 08.00 - 17.00
čtvrtek na základě objednávky v rezervačním systému - evidence řidičských oprávnění
pátek 08.00 - 12.00

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 

Je nutné předložit

 • platný doklad totožnosti žadatele (občanský průkaz),
 • v případě ztráty OP, potvrzení o odcizení nebo ztrátě + cestovní pas,
 • žádost o výpis
  • evidenční karty řidiče
  • výpisu z bodového systému.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

Žádost o výpis z evidenční karty řidiče a výpisu z bodového systému je k dispozici ke stažení v sekci formuláře nebo na přepážce.


12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit  

Správní poplatky činí:

 • 15 Kč (první strana výpisu)
 • 5 Kč (každá další strana) 

Správní poplatky jsou stanoveny dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších přadpisů.
Poplatek lze uhradit v hotovosti nebo platební kartou na přepážce.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Ve většině případů na počkání, pokud tomu nebrání zvláštní okolnosti. 


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 

16. Elektronická služba, kterou lze využívat 

Datová schránka žadatele.


17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy 
 • vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Na kterékoliv poště na území ČR, nebo na místech označených "Czech POINT". (pouze výpis z bodového systému)


24. Související životní situace a návody, jak je řešit 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor dopravních a správních agend, oddělení registru řidičů a vozidel. 


26. Kontaktní osoba 

Mgr. Aneta Mikušová
Referentka
Telefon: 572 525 567 Email:

Mgr. Marcela Třetinová
Referentka
Telefon: 572 525 569 Email:


27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.07.2018


28. Popis byl naposledy aktualizován

04.06.2019


29. Datum konce platnosti popisu

V souvislosti se změnou příslušné legislativy.


30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor dopravních a správních agend
Oddělení občansko-správních přestupků
Revoluční 1023
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Mgr. Marcela Třetinová

T: 572 525 569
E: Marcela.Tretinova@mesto-uh_cz