Žádost o výměnu řidičského průkazu – skončení platnosti

4. Základní informace k životní situaci

Výměna řidičského průkazu, kterému končí jeho platnost dle zákona č. 361/2000 Sb.
Po skončení platnosti řidičského průkazu nelze vydat náhradní (dočasný) řidičský průkaz.
Neplatný řidičský průkaz je držitel povinen odevzdat, neboť neodevzdáním tohoto dokladu porušuje zákonnou povinnost.


5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Držitel řidičského průkazu.


6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 

Skončení platnosti řidičského průkazu.


7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Žadatel se musí osobně dostavit na kterýkoliv úřad obce s rozšířenou působností a podat žádost (žádost se vyplňuje na přepážce).


8. Na které instituci životní situaci řešit 

Městský úřad, odbor dopravních a správních agend, oddělení registru řidičů a vozidel, Revoluční 1023 Uherské Hradiště, popř. kterýkoliv úřad obce s rozšířenou působností. Žádost lze podat i elektronicky prostřednictvím Portálu občana (více informací zde).


9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 

Na Městském úřadě, odbor dopravních a správních agend se sídlem ul. Revoluční 1023 v Uherské Hradišti.
Žádost o výměnu řidičského průkazu se podává na oddělení registru řidičů a vozidel, ve druhém patře vlevo dveře č. 311. telefon 572 525 565 nebo 572 525 566.

Úřední dny:

pondělí 08.00 - 17.00
úterý na základě objednávky v rezervačním systému - evidence řidičských oprávnění
středa 08.00 - 17.00
čtvrtek na základě objednávky v rezervačním systému - evidence řidičských oprávnění
pátek 08.00 - 12.00

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 

Je nutné předložit

  • platný doklad totožnosti žadatele (občanský průkaz),
  • v případě ztráty OP, potvrzení o odcizení nebo ztrátě + cestovní pas,
  • řidičský průkaz s končící platností.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

Žádost se tiskne na přepážce z registru řidičů.


12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit  

Správní poplatky činí:

  • vydání nového řidičského průkazu z důvodu konce platnosti  zdarma (v případě, že je žádost podána ve lhůtě 3 měsíce před koncem platnosti dokladu)
  • vydání řidičského průkazu v kratší lhůtě 700 Kč (do 5 pracovních dnů)

Správní poplatky jsou stanoveny dle zákona č. 634/2004 Sb.,o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Správní poplatek je splatný při podání žádosti, hradí se v hotovosti nebo platební kartou na přepážce.


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Jsou-li splněny podmínky pro vydání řidičského průkazu, vydá příslušný pověřený obecní úřad obce s rozšířenou působností řidičský průkaz nejpozději do 20 dnů ode dne podání žádosti o vydání řidičského průkazu.
Pokud byla podána žádost o vydání v kratší lhůtě, vydá se řidičský průkaz do 5 pracovních dnů.


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 

Řidičský průkaz je nutné převzít osobně nebo prostřednictvím zmocněnce, který se prokáže úředně ověřenou plnou mocí.


16. Elektronická služba, kterou lze využívat 

Tuto životní situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.


17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v platném znění
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy 
  • Směrnice EP 2006/126/ES, o řidičských průkazech
  • Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor dopravních a správních agend, oddělení registru řidičů a vozidel.


26. Kontaktní osoba 

Mgr. Aneta Mikušová
Referentka
Telefon: 572 525 567 Email:

Mgr. Marcela Třetinová
Referentka
Telefon: 572 525 569 Email:


27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.06.2021


28. Popis byl naposledy aktualizován

31.05.2021


29. Datum konce platnosti popisu

V souvislosti se změnou příslušné legislativy.


30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Vyzvednout řidičský průkaz lze buď osobně, nebo s ověřenou plnou mocí.
Zároveň s převzetím nového řidičského průkazu je nutné odevzdat stávající řidičský průkaz dle zákona č. 361/2000 Sb.


Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor dopravních a správních agend
Oddělení občansko-správních přestupků
Revoluční 1023
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Mgr. Marcela Třetinová

T: 572 525 569
E: Marcela.Tretinova@mesto-uh_cz