Žádost o vystavení digitální karty řidiče

4. Základní informace k životní situaci

Vystavení digitální karty  řidiče.


5. Kdo je oprávněn v této věci jednat
 • oprávněný žadatel o vystavení první karty řidiče
 • žadatel, který je držitelem karty řidiče

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 

Podání žádosti a doložení níže uvedených podkladů.


7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 

Žadatel se musí osobně dostavit na kterýkoliv úřad obce s rozšířenou působností k podání žádosti.       


8. Na které instituci životní situaci řešit 

Městský úřad, odbor dopravních a správních agend, oddělení registru řidičů a vozidel, oddělení registru řidičů a vozidel, Revoluční 1023, Uherské Hradiště, popř. kterýkoliv úřad obce s rozšířenou působností.   


9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 

Městský úřad, odbor dopravních a správních agend, oddělení registru řidičů a vozidel
se sídlem ul. Revoluční 1023 v Uherské Hradišti.
Žádost o výměnu karty řidiče se podává na oddělení registru řidičů a vozidel, ve druhém patře vlevo dveře č. 311, telefon 572 525 565 nebo 572 525 566.       

Úřední dny:

pondělí 08.00 - 17.00
úterý na základě objednávky v rezervačním systému - evidence řidičských oprávnění
středa 08.00 - 17.00
čtvrtek na základě objednávky v rezervačním systému - evidence řidičských oprávnění
pátek 08.00 - 12.00

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 
 • platný doklad totožnosti  žadatele (občanský průkaz),
 • v případě ztráty OP, potvrzení o odcizení nebo ztrátě + cestovní pas,
 • v případě výměny z důvodu konce platnosti či jiného důvodu - kartu řidiče,
 • platný řidičský průkaz.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

Vyplněný formulář  "Žádost o vydání karty řidiče", k dispozici na přepážce.  


12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit  

Správní poplatek ve výši 700 Kč.

Poplatek lze hradit v hotovosti nebo platební kartou na přepážce.


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
 • lhůta pro vyřízení je do 30 dnů ode dne podání žádosti
 • v případě reklamace, odcizení, ztráty (bez změn údajů) je karta k vyzvednutí za 8 pracovních dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 

Digitální kartu řidiče je nutné převzít osobně nebo prostřednictvím zmocněnce, který se prokáže úředně ověřenou plnou mocí.


16. Elektronická služba, kterou lze využívat 

Tuto životní situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.


17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 • Nařízení EP a Rady EU č. 165/2014 , o tachografech v silniční dopravě
 • zákon č.  500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy 
 • vyhláška č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor dopravních a správních agend, oddělení registru řidičů a vozidel.


26. Kontaktní osoba 

Mgr. Aneta Mikušová
Referentka
Telefon: 572 525 567 Email:

Mgr. Marcela Třetinová
Referentka
Telefon: 572 525 569 Email:


27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.07.2018


28. Popis byl naposledy aktualizován

04.06.2019


29. Datum konce platnosti popisu

V souvislosti se změnou příslušné legislativy.


30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Po vyzvenutí nové digitální karty řidiče je nutné odevzdat původní kartu nejpozději do 2 měsíců.


Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor dopravních a správních agend
Oddělení občansko-správních přestupků
Revoluční 1023
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Mgr. Marcela Třetinová

T: 572 525 569
E: Marcela.Tretinova@mesto-uh_cz