Zahlcenost města dopravou pomohou snížit nové technologie

_MG_0130.jpg Dynamičtější průjezd městem, vylepšené řízení provozu na křižovatkách či reálné informace o aktuální obsazenosti parkovišť jsou prvky, které by mohly ulevit čím dál více zatížené dopravě v Uherském Hradišti. Velký dopravní průzkum, který až do září probíhá v reálném provozu města, již brzy napoví, jak se dá dopravě ve městě pomoci. Sloužit by k tomu měly vyspělé technologie, které specializovaná firma v Uherském Hradišti testuje.

Také jste v uplynulých týdnech viděli v Uherském Hradišti mladé lidi s kamerami či notesy, jak posedávají u silnic a parkovišť a dělají své záznamy? Patrně vám letělo hlavou, o co vlastně jde a co se děje.

V rozmezí dnů 31. července až 4. srpna proběhl na vybraném území centrální části města Uherské Hradiště komplexní dopravní průzkum, zajišťovaný ČVUT Fakultou dopravní, Centrem dopravního výzkumu a společností ELTODO a.s.. Sběr a vyhodnocení dat z průzkumu je anonymní a bude sloužit výhradně pro výzkumné a studijní potřeby. Tento průzkum se bude opakovat na konci měsíce srpna a v září s využitím i kamerového systému.

Průzkum dopravy je cílen zejména na směrové vztahy na městských tazích, sčítání vozidel na parkovištích či dopravy v centrální oblasti města a dobu zdržení průjezdu městem. Výsledky průzkumu, který společnost ELTODO a.s. nabídla městu jako pilotní projekt zdarma, budou známy koncem roku. 

„Když pro nás budou výsledky zajímavé, začneme se zabývat případným zaváděním těchto progresivních technologických řešení do praxe,“ sdělil místostarosta města Zdeněk Procházka. „Například průjezdnost městem by se v takovém případě mohla zlepšit až o 18 procent,“ vyzdvihl.

Výzkumné projekty propojují akademickou půdu a soukromé firmy za účelem nových technických a technologických přístupů. Jejich využití je značně široké: v současnosti se jedná hlavně o rozvoj inteligentního parkovaní (Smartcity) a nové algoritmy řízení -  sdružující data o parkování, informace z  detektorů hluku, imisí, veřejného osvětlení a kamerových systémů i způsoby nové algoritmizace a propojení dat pro řízení v jedné nadstavbové platformě (CITIDEA), včetně přímého propojení do řízených křižovatek, veřejného osvětlení, parkování apod.

-JP-

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz