Zajištění bezpečnosti kolem kašny před Sportovní halou

kasna_STAV2.jpg Tři pylony u kašny před Sportovní halou na náměstí Míru, které symbolizují stupně vítězů, budou odstraněny. Jsou v havarijním stavu.

Už při pohledu na kašnu jsou viditelné zjevné defekty. Město Uherské Hradiště si nechalo zpracovat odborný stavebně statický posudek na celý objekt kašny.

Po provedeném průzkumu statik konstatoval, že se jedná o velmi vážné zjištěné statické vady, které zcela jistě budou dále pokračovat. Havarijním stavem jsou nejvíc zasaženy pylony, které odstupují od vany kašny. „Konstrukce vlastní kašny a pravděpodobně i spodní části vertikál jsou podle posudku tak degradované a natolik se rozpadají, že jakákoliv sanace je nemožná. Bylo nám doporučeno jediné řešení, kterým je provedení demolice všech konstrukcí,“ vysvětlil starosta města Stanislav Blaha. Město proto učinilo patřičné kroky k zabezpečení prostoru kolem kašny a objednalo řízenou demolici všech tří pylonů, které budou odstraněny do konce června.

Budoucností této části náměstí Míru se město bude dále zabývat. „Celý prostor si rozhodně zaslouží revitalizaci a já pevně věřím, že své místo zde do budoucna najde i nový vodní prvek,“ řekl starosta.

kasna_stav.jpg

Autorem kašny, která není kulturní památkou, ani není umístěna uvnitř památkové zóny, je Ing. arch. Zdeněk Michal (mj. autorem projektu neofunkcionalistického kina Hvězda). Kašna zde byla vybudována jako součást na svou dobu výjimečné architektury kina Hvězda.

Na náměstí byla umístěna v roce 1971, kdy bylo v rámci akce "Z" upraveno prostranství před Sportovní halou. Nad přibližně obdélníkovým, hodně členěným bazénkem se tyčí 3 betonové vertikály – symboly stupňů vítězů. V roce 2003 byla fontána částečně rekonstruována, z finančních důvodů byla oprava pylonů přesunuta na rok 2008, kdy byla provedena demontáž stávajícího obkladu a osvětlení.

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz