Zákaz konzumace alkoholických nápojů na vymezených veřejných prostranstvích

Zastupitelstvo města Uherské Hradiště na svém zasedání dne 7. září 2015, usnesením č. 93/7/ZM/2015 schválilo Obecně závaznou vyhlášku města Uherské Hradiště č. 8/2015 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na vymezených veřejných prostranstvích.

Bližší informace poskytne Odbor kultury, školství a sportu:

  • Ing. Hana Dvorníková
  • tel.: 572 525 621
  • e-mail: hana.dvornikova@mesto-uh_cz
Související dokumenty:

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor kultury, školství a sportu
Oddělení kultury a cestovního ruchu
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Hana Dvorníková

T: 572 525 621
E: Hana.Dvornikova@mesto-uh_cz